--
Odwiedzamy sąsiadów

W dniach 7-14 września 2021r. Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp” realizowało projekt grantowy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nazwa przedsięwzięcia 1.2.4. Budowanie więzi współpracy międzygminnej pt. „Odwiedzamy sąsiadów”. Projekt polegał na zorganizowaniu wyjazdów dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych z gmin: Osiek, Połaniec i Oleśnica na gospodarstwa rybackie położone w: Rytwianach, Zawidzy i Sieragach. Uczestnicy wyjazdów mieli możliwość zapoznania się z rzemiosłem i obyczajami związanymi z tradycjami rybackimi, brali czynny udział w warsztatach, podczas których przedstawione były metody połowu ryb począwszy od XIII wieku do czasów teraźniejszych oraz zaprezentowano narzędzia wykorzystywane podczas połowu. Omówiono gatunki ryb hodowanych w stawach oraz ich budowę, a także zapoznano z fauną i florą znajdująca się na terenie stawów. Wszyscy uczestnicy wyjazdu brali udział w konkursie wiedzy (w formie krótkiego testu z pytaniami) zdobytej podczas warsztatów. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Było to podsumowaniem pobytu uczestników na gospodarstwie rybackim. Wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe koszulki, czapki i worki oraz bardzo ciekawą publikację pt. „Atlas ryb polskich” autor Bogdan Wziątek.


Opublikowano, dnia 02.11.2021r.

Rybacy Śródlądowi

Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" we współpracy z Towarzystwem Promocji Ryb "Pan Karp" postanowiło zgłosić do wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego "Karpiarstwo jako chów i hodowla karpi w tradycyjnych ziemnych stawach hodowlanych". Zastanawiacie się co to jest ta "krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego"? Otóż dla tych, którzy nie wiedzą oraz dla tych bardziej dociekliwych, parę słów wyjaśnienia na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tradycje i przekazy ustne, praktyki społeczno-kulturowe, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, wiedza i praktyka dotycząca przyrody i wszechświata oraz wiedza i umiejętności związąne z rzemiosłem tradycyjnym. Wszystko to określane jest jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, które kształtuje tożsamość każdej grupy społecznej i jednostki. Przetrwanie dziedzictwa niematerialnego w jego wielkim bogactwie jest warunkiem utrzymania różnorodności kulturowej w obliczu postępującej globalizacji. W najprostszym ujęciu niematerialne dziedzictwo kulturowe to wszystkie przekazane nam przez przodków nieuchwytne przejawy tego, co tworzy naszą grupową, narodową, etniczną bądŸ religijną tożsamość. Wzmacnia poczucie przynależności do społeczności lokalnej czy narodowej, innymi słowy określa nasze miejsce na świecie. Są to więc odziedziczone po przeszłych pokoleniach praktyki, wiedza, idee i wartości, umiejętności, przekazy, ale też związane z nimi artefakty, przedmioty czy też miejsca. Wiedza na ten temat została nam przekazana przez naszych dziadków, rodziców, w trakcie świąt i uroczystości. Jako depozytariusze tego dziedzictwa, jesteśmy za nie odpowiedzialni i to od nas samych zależy, czy zostanie ono przekazane następnym pokoleniom. Naszym zdaniem Karpiarstwo jako chów i hodowla karpi w tradycyjnych ziemnych stawach hodowlanych zasługuje na wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie od XIII wieku, obejmuje wiedzę, umiejętności i praktyki oraz instrumenty, narzędzia i przedmioty, które hodowcy karpi uznają za swoje dziedzictwo kulturowe.

Prezes LGR Świętokrzyski Karp - Wacław Szczoczarz
Prezes TPR Pan Karp - Zbigniew Szczepański


Opublikowano, dnia 09.07.2021r.

Zaproszenie na szkolenie

W dniach 22-23.08.2019r. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" organizuje
szkolenie "Dobre praktyki rybackie w gospodarstwach", które odbędzie się
w "Hotelu Rytwiany" ul. Artura Radziwiła 19, 28-236 Rytwiany

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzupełnienie i odesłanie
na adres e-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl karty zgłoszenia
do dnia 19.08.2019r., które można pobrać z załącznika
na naszej stronie. Ilość miejsc ograniczona, liczy się
kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne. Realizowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu grantowego pn.
"Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny" Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Opublikowano, dnia 08.08.2019r.

Zaproszenie na szkolenie

W dniu 2.04.2019r. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" organizuje
szkolenie "Transport zwierząt akwakultury", które odbędzie się
w "Hotelu Rytwiany" ul. Artura Radziwiła 19, 28-236 Rytwiany
w godzinach 9:00 do 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzupełnienie i odesłanie
na adres e-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl karty zgłoszenia
do dnia 27.03.2019r., które można pobrać z załącznika
na naszej stronie. Ilość miejsc ograniczona, liczy się
kolejność zgłoszeń. Prosimy o dokładne wypełnienie karty,
ponieważ dane będą wykorzystywane do wydania Państwu certyfikatów.

Szkolenie jest bezpłatne. Realizowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu grantowego pn.
"Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny" Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikowano, dnia 28.02.2019r.

wiosna 2017 w akwakulturze

Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
Polski Karp Organizacja Producentów

zapraszają na ogólnopolską konferencję

wiosna 2017 w akwakulturze

termin konferencji: 9 -10. 02. 2017r.
miejsce konferencji: Rytwiany Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19
patronat medialny: Magazyn Przemysłu Rybnego

LICZBA MIEJSC OGRANICZONAOpublikowano, dnia 20.01.2017r.

Chcesz posmakować Świętokrzyskiego karpia?
Zadzwoń do nas

Gospodarstwo Rybackie Rytwiany
Gospodarstwo Rybackie Górki
Gospodarstwo Rybackie Osiek
Gospodarstwo Rybackie Brody
Gospodarstwo Rybackie w Gorzakwi
Gospodarstwo Rybackie Wójcza
Gospodarstwo Rybackie Sieragi
Gospodarstwo Rybackie Widuchowa
Gospodarstwo Rybackie Budy
Gospodarstwo Rybackie Antoniów
Gospodarstwo Rybackie Bosowice
Gospodarstwo Rybackie H. Dziuba
Gospodarstwo Rybackie K. Lech
Gospodarstwo Rybackie W. Mazur
Gospodarstwo Rybackie Falęcin-Jastrzębiec


Opublikowano, dnia 06.12.2016r.

Konferencja "Wiosna 2016 w akwakulturze"

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów - LGR Świętokrzyski Karp i Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", zapraszam do udziału w konferencji pt. "Wiosna 2016 w akwakulturze". W trakcie konferencji, której program załączam, odbędzie się "IV Rynkowa Debata Karpiowa", która od kilku lat jest stałym elementem analizy rynku karpiowego w naszym kraju. Prosimy o przesłanie pytań dotyczących Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na adres: biuro@swietokrzyskikarp.pl
Wacław Szczoczarz


Opublikowano, dnia 09.02.2016r.

Opracowanie kryteriów wyboru oceny operacji LSROpublikowano, dnia 28.11.2015r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, iż dnia 9 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00 w pierwszym terminie (o godz. 14.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp". Bardzo prosimy o przybycie.

Program zebrania:
- podjęcie uchwały dotyczącej zmian w statucie Stowarzyszenia LGR Świętokrzyski Karp
- podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia LSR


Opublikowano, dnia 26.11.2015r.

Warsztaty Zespołu ds.Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału otwartych warsztatach Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędą się 23 listopada 2015r. o godzinie 16.00 w Biurze "LGR Świętokrzyski Karp" ul. Szkolna 1 Rytwiany

Opublikowano, dnia 16.11.2015r.

Konsultacje na portalu społecznościowym

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się również na naszym profilu społecznościowym na Facebooku (facebook.com/swietokrzyskikarp). Jeœli mają Państwo jakiekolwiek pytania do naszej grupy prosimy o ich zamieszczenia na naszym czacie - a dyżurujący pracownik biura będzie odpowiadał "online" codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 11.00.

Kolejny element konsultacji społecznych

Opublikowano, dnia 12.11.2015r.

Analiza SWOT

Opublikowano, dnia 05.11.2015r.

Kolejny element konsultacji społecznych
Bardzo prosimy o uzupełnienie kolejnych elementów konsultacji społecznych i przesłanie do biura LGR do dnia 12 listopada za pomocą drogi elektronicznej lub w formie listownej.

Opublikowano, dnia 05.11.2015r.

Metody komunikacji ze społecznością lokalną

Zwracamy się do Państwa z proœbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku "x", odesłać drogą mailową na adres: biuro@swietokrzyskikarp.pl.
Termin nadsyłania upływa 10 listopada.Opublikowano, dnia 05.11.2015r.

Zaproszenie na szkolenie

W dniu 13 paŸdziernika 2015 roku Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" organizuje szkolenie rybackie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach , ul. Szkolna 1.

Tematy szkolenia:
 • Susza na stawach
 • Kodeks dobrych praktyk rybackich
 • Sezon hodowlany 2015 na stawach karpiowych

  Prelekcje wygłoszą:
 • Wacław Szczoczarz
 • Andrzej Lirski

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.  Opublikowano, dnia 07.10.2015r.

  Szanowni mieszkańcy
  razem stwórzmy naszą lokalną strategię rozwoju!!!

  W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla "LGR Świętokrzyski Karp" chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.
  Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach organizowanych na terenie gmin należących do Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"

  12.10.2015
  9.00 - Urząd Gminy Szydłów ul. Rynek 2
  11.30 - Urząd Gminy Gnojno 145
  13.30 - Buskie Samorządowe Centrum Kultury al. Mickiewicza 22
  15.30 - OSP w Wiślicy ul. Okopowa 8

  14.10.2015
  9.00 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku ul. Osiedlowa 2a
  11.30 -Urząd Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27
  13.30 -Urząd Gminy w Oleśnicy ul Nadstawie 1
  15.30 -Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach ul. Szkolna 1

  16.10.2015
  13.00 -Urząd Gminy Pacanów ul. Rynek 15
  16.00 -Gminne Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15

  Liczymy na Państwa pomoc w rozpowszechnianiu i zbieraniu informacji


  Opublikowano, dnia 05.10.2015r.

  Projekt planowany do realizacji we współpracy ze Stowarzyszeniem "LGR Świętokrzyski Karp" w latach 2016-2023

  Szanowni Państwo,
  W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie działania Stowarzyszenia "LGR świętokrzyski Karp".
  Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez "LGR świętokrzyski Karp" o środki finansowe z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014–2020). Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR. Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl
  Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie "LGR świętokrzyski Karp" ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 15 864 7806.  Opublikowano, dnia 04.10.2015r.

  Apel do wszystkich Lokalnych Grup Rybackich w Polsce

  Susza tego roku dotknęła na niespotykaną od wielu lat skalę większą część Polski. Wyschła ziemia, wyschły rowy melioracyjne, leśne cieki, jeziorka, strumyki, a nawet niektóre rzeki. Nie ominęła także stawów hodowlanych. Te rezerwuary wody długo opierały się suszy, stając się często jedynymi w okolicy dostarczycielami wody. Stawy powoli oddawały przyrodzie zgromadzoną wiosną cenną wodę, utrzymując życie biologiczne w odpływających z nich strumykach. Wiele stawów z wielkim trudem dotrwało do wrześniowych opadów, podtrzymując swoją podstawową funkcję jaką jest hodowla ryb. W sierpniu w wielu stawach brakowało od 50-80 procent wody, a jej temperatura nierzadko przekraczała 32st.C. W tych ekstremalnych warunkach rybacy znacznie ograniczali, lub wręcz zaprzestawali karmienia osłabionych ryb, by utrzymać je przy życiu, co skutkowało zahamowaniem ich przyrostów. Niestety w wielu obiektach hodowlanych następowały śnięcia." ....


  Wacław Szczoczarz
  Prezes Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"


  Opublikowano, dnia 17.09.2015r.

  Apel do Prezesów organizacji rybackich

  Dotyczy: sprzedaż żywych ryb
  W trakcie ostatnich prac legislacyjnych w naszym Sejmie rozpoczęto procedowanie nad zmianami ustawy o ochronie zwierząt, gdzie w art. 6 ust. 2. zdanie wstępne otrzymuje następujące brzmienie: "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: pkt.18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie.
  Powstaje zatem pytanie, czy sprzedaż żywych karpi przejdzie w Polsce do historii? Pytanie to jest uzasadnione, gdy czyta się dokładnie i ze zrozumieniem ww. projekt. Projekt pochodzący z kwietnia br., do Sejmu wpłynął w dniu 11.06. br. Dokładnie w 3 miesiące póŸniej "Rzeczpospolita" podała wiadomość, która może wstrząsnąć światem rybackim. Otóż, poseł Paweł Suski kolejny raz na przestrzeni ostatnich kilku lat jest promotorem zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt. Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie ubiegłego roku, dzięki różnym akcjom i staraniom organizacji rybackich, działania posła Pawła Suskiego nie powiodły się. Jednak w tym roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, zapowiada na łamach "RP" doprowadzenie do głosowania nad projektem ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy - 3744) Pośród zmian dotyczących traktowania psów, kotów, zwierząt cyrkowych, znalazła się też kluczowa zmiana dla gospodarki karpiowej. Projekt poselski zakłada, że ryby na każdym etapie swojego życia, w każdym jego momencie, muszą mieć dostateczną ilość wody umożliwiającą oddychanie. Tak więc w optymistycznym wariancie żywą rybę będzie można dowieŸć do sklepu, ale z tego sklepu już będzie mogła być wydana klientowi wyłącznie jako ubita albo w odpowiedniej wielkości naczyniu z wodą, co zważywszy na skalę zjawiska, jest oczywistą utopią. W wariancie pesymistycznym nie będzie można np. wyjąć ryby z wody w całym cyklu hodowlanym. Oznacza to, że np. sortownica, nie będzie już sortownicą, tylko narzędziem tortur dla żywych ryb, na co znajdzie się odpowiedni paragraf.
  Teraz pozostaje pytanie, czy ta nowelizacja jest kolejnym realnym zagrożeniem bytu gospodarstw karpiowych w Polsce. A jeśli tak, to co zamierzają zrobić organizacje reprezentujące rybaków, aby do tego nie dopuścić?
  Na początek prosimy wszystkie organizacje rybackie o opublikowanie naszego apelu przedstawiającego aktualną sytuację w tej sprawie (wraz z załącznikami), a nade wszystko o podjęcie energicznych i oby skutecznych działań, które ochroniłyby hodowle karpiowe wnoszące nie tylko wkład gospodarczy, ale co najmniej tak samo duży w ochronę unikatowej wodnej przyrody, retencję wody i dziedzictwo kulturowe.
  Zbigniew Szczepański - Prezes TPR "Pan Karp"
  Opublikowano, dnia 17.09.2015r.

  LSR 2016-2023

  Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp" do wypełnienia ankiet w związku z opracowywaniem LSR na lata 2016-2023.  Opublikowano, dnia 1.09.2015r.

  Zespół do spraw LSROR

  Szanowni mieszkańcy
  W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu. Państwa głos w procesie tworzenia strategii jest dla nas niezwykle istotny, w związku z tym prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur z terenu gmin Rytwiany, Osiek, Połaniec, Oleśnica, Pacanów, Stopnica, Busko Zdrój, Wiślica, Gnojno, Szydłów do Zespołu do spraw LSROR, który będzie gremium konsultacyjnym przy projektowaniu LSROR.
  Mamy głęboką nadzieję na zaangażowanie z Państwa strony i pomoc przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby była ona opracowana na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców z terenu LGR Świętokrzyski Karp.
  Zgłoszenia Kandydatów do Zespołu do spraw LSROR należy dokonać mailowo na adres biuro@swietokrzyskikarp.pl lub w formie papierowej w biurze stowarzyszenia na załączonym formularzu do dnia 4 września 2015r.
  O ostatecznym składzie zespołu zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"

  Z poważaniem
  Zarząd Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"


  Opublikowano, dnia 28.08.2015r.

  AGROTRAVEL 2015

  W dniach 10 - 12 kwietnia 2015r. pracownicy biura Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" uczestniczyli w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL 2015" w Kielcach. Na targach prezentowali się wystawcy z całej Polski i zza granicy. Można było dowiedzieć się o atrakcyjnych miejscach do wypoczynku w Polsce, ale również na Węgrzech, Słowacji, Chorwacji. Przedstawiciele poszczególnych regionów zachwalali i zachęcali do odwiedzenia swoich stron.
  Nasze stoisko też było odwiedzane przez licznych gości, m.in. swoją obecnoŚcią zaszczycił nas członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Piotr Żołądek w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Rybołówstwa. Wystrój naszego stoiska przyciągał uwagę nie tylko dorosłych uczestników targów, ale głównie najmłodszych czyli dzieci, które z zainteresowaniem oglądały pływające ryby (karasie, karpie, a nawet raka) w akwarium, które było częŚcią wystroju naszego stoiska.
  Pracownicy biura rozdawali materiały promocyjne stowarzyszenia, częstowali wędzoną rybą oraz udzielali informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie z środków UE.


  Opublikowano, dnia 21.05.2015r.

  Zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

  Informujemy, iż dnia 13 marca 2015 roku o godzienie 11.00 w pierwszym terminie (o godz. 11.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp". Bardzo prosimy o przybycie.

  Program zebrania:
  - odczytanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej LGR za rok 2014
  - podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LGR z działalności za rok 2014
  - podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Zarządu LGR
  - podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości nowej składki członkowskiej
  - dyskusja, wolne wnioski i zakończenie zebrania


  Opublikowano, dnia 6.03.2015r.

  Szkolenie dla rybaków

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp", zorganizowało w dniu 23 stycznia 2015 roku Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach szkolenie z tematyki:
 • RRW 22 w aspektach gospodarki stawowej - dr Andrzej Lirski - Instytut Rybactwa śródlądowego w Żabieńcu
 • Nowe Prawo Wodne, zagrożenia i szanse - dr Anna M. Wiśniewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  W szkoleniu uczestniczyli rybacy z terenu LGR oraz z regionu Polski południowej. Szkolenie rozpoczął i przywitał uczestników Prezes Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" Pan Wacław Szczoczarz. Następnie głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili i omówili poszczególne tematy.
  Dr Andrzej Lirski omówił przedstawił zasady sporządzania sprawozdania RRW 22, które służy do zbierania bardzo istotnych danych dotyczących przeglądu i oceny rynku produktów akwakultury. Informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają wielkość, wartość produkcji oraz poziom zatrudnienia w gospodarce stawowej. Zgromadzone dane statystyczne stanowią narzędzie o zasadniczym znaczeniu dla prawidłowego zarządzania wspólną polityką rybacką.
  W dalszej części szkolenia dr Anna M. Wiśniewska kompleksowo przedstawiła i przybliżyła temat pt. "Nowe Prawo Wodne, zagrożenia i szanse" poruszając zagadnienia dotyczące kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystanie z wód, oraz zarządzanie zasobami wodnymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
  Na zakończenie szkolenia Prezes Wacław Szczoczarz podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

  Opublikowano, dnia 13.03.2015r.

  Szkolenie dla rybaków

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zaprasza na szkolenie rybackie, które odbędzie się 23 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach ul. Szkolna 1.

  Temat szkolenia:
 • RRW 22 w aspektach gospodarki stawowej - dr Andrzej Lirski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu
 • Nowe Prawo Wodne, zagrożenia i szanse - dr Anna M. Wiśniewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Opublikowano, dnia 16.01.2015r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  "Karp w hodowli i tradycji"

  Opublikowano, dnia 17.12.2014r.

  Karpiowóz w Rytwianach


  W niedzielę 14 grudnia 2014 roku obok Urzędu Gminy w Rytwianach stacjonował nietypowy pojazd… karpiowóz! A wraz z nim szefowie kuchni na czele z p. Krzysztofem Gawlikiem, potrawy z karpia, degustacja dla przybyłych i liczne konkursy. Wydarzenie zorganizowali Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” i Lokalna Grupa Rybacka "Świętokrzyski Karp" ze środków PO Ryby na lata 2007-2013.

  Opublikowano, dnia 17.12.2014r.

  Szkolenie na Lubelszczyznie
  Zapraszamy!


  W dniach 26-27 listopada 2014 roku 23 uczestników (w tym członków, rybaków, dwóch pracowników biura) ze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w cyklu szkoleń rybackich.
  Pierwszego dnia wyjazdu studyjnego w Zajezdzie Wincentów odbyło się szkolenie pt. "Zagrożenie zdrowia ryb w aspekcie akwakultury ekologicznej" prowadzone przez dr Jana Żelaznego z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Szkolenie zorganizował LGR "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza". Uczestnicy z naszego stowarzyszenia zostali zaproszeni na ww. szkolenie przez Dyrektora tamtejszego LGR – p. Pawła Waśniowskiego.
  W drugim dniu uczestnicy wyjazdu wybrali się do wylęgarni ryb w Gospodarstwie Rybackim Samoklęski Sp. z o.o. na szkolenie pt. "Metody wylęgu w praktyce", które poprowadziła właścicielka obiektu p. Maria Filipiak. Następnie, szkoleni udali się w dalszą drogę do Opola Lubelskiego do Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg-Pustelnia by zapoznać się ze "Sprzedażą bezpośrednią w praktyce", którą omawiała również właścicielka gospodarstwa p. Anna Pyć.

  Opublikowano, dnia 17.12.2014r.

  Karpiowóz w Rytwianach!
  Zapraszamy!
  Opublikowano, dnia 9.12.2014r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  "Karp wpływa na środowisko"

  Opublikowano, dnia 9.12.2014r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  "Dietetyczne walory karpia"

  Opublikowano, dnia 4.12.2014r.

  Konferencja "Przyszłość karpiarstwa w Polsce" w WDK Kielc

  W dniu 21 listopada 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. ks. Piotra ściegiennego 2 odbyła się Konferencja pod tytułem "Przyszłość karpiarstwa w Polsce" realizowana w ramach projektu współpracy pod tym samym tytułem. Konferencję zorganizowały: LGR Miedzy Nidą a Pilicą i LGR Świętokrzyski Karp. W spotkaniu uczestniczyło wraz z prowadzącymi 103 osoby.
  Sesja plenarna rozpoczęła się wystąpieniami Prezesów współpracujących Lokalnych Grup Rybackich - Wacława Szczoczarza z LGR Świętokrzyski Karp i Piotra Pieca z LGR Między Nidą a Pilicą.
  Następnie, w zastępstwie Przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes LGR Świętokrzyski Karp – Wacław Szczoczarz odczytał prezentację multimedialną przygotowaną przez Ministerstwo i omówił założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla rybaków – Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".
  Po przerwie głos zabrał dr Mirosław Kuczyński z pierwszą częścią panelu pt. "Przyszłość karpiarstwa w Polsce". Następnie, ten sam temat kontynuował dr Jacek Szklarek. Obaj prowadzący przedstawili kierunki rozwoju karpiarstwa w najbliższej przyszłości, omówili możliwe zagrożenia oraz pozytywne warianty zmian w tej gałęzi polskiej gospodarki.
  Na zakończenie konferencji wystąpił ponownie pan Wacław Szczoczarz - podsumował wydarzenie i podziękował uczestnikom za przybycie.

  Opublikowano, dnia 4.12.2014r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  "Stawy karpiowe z lotu ptaka"

  Opublikowano, dnia 26.11.2014r.

  Chwalimy się!
  Opublikowano, dnia 26.11.2014r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  "O historii hodowli karpi w Polsce słów kilka"

  Opublikowano, dnia 21.11.2014r.

  Konferencja pt. "Przyszłość karpiarstwa w Polsce" w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

  Konferencja "Przyszłość karpiarstwa w Polsce" planowana na 21 listopada 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach jest wspólnym projektem dwóch Lokalnych Grup Rybackich – Między Nidą a Pilicą i Świętokrzyski Karp, w ramach środka 4.2 PO RYBY. Projekt dotyczy zorganizowania jednodniowej konferencji o tematyce związanej z przyszłością gospodarki karpiowej w Polsce. Konferencja będzie skierowana do osób zarówno z branży rybackiej, jak i spoza niej. Poprowadzą ją dwaj paneliści – eksperci z dziedziny rybactwa. Wydarzenie objęte jest patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz opieką medialną TVP Kielce.

  Opublikowano, dnia 21.11.2014r.

  Królewski Pan Karp
  LGR - wyborny smak tradycji

  Opublikowano, dnia 13.11.2014r.

  Konferencja podsumowująca Po Ryby i PROW

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp" uczestniczyło w Konferencji w dniu 28 pażdziernika 2014 roku podsumowującej realizację w województwie Świętokrzyskim Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konferencja odbyła się z udziałem beneficjentów, samorządowców i przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania. W uroczystości uczestniczyli Marszałek Województwa Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.
  Stan realizacji działań w zakresie Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 oraz PROW przedstawiła i omówiła Mirosława Mochocka, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Pani Dyrektor przedstawiła również założenia do PROW i Programu "Rybactwo i Morze" w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
  Kolejnym punktem programu był akcent artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych z terenu województwa, min. zespołu młodzieżowego "Dęciaki" z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej z Rytwian, który zaprezentował stroje ludowe oraz przyśpiewki z terenu Kielecczyzny.
  Podczas konferencji pracownicy naszego Stowarzyszenia przeprowadzili degustację potraw rybnych - od ryb wędzonych, pierogów, past, przez pasztet, krokiety i inne przysmaki. Niezaprzeczalnie dużą atrakcją na stoisku dla zwiedzających był tort w kształcie karpia, który został uroczyście pokrojony i przekazany do degustacji dla wszystkich gości, przez Panią Dyrektor Mirosławę Mochocką oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka.
  Podsumowaniem konferencji była prezentacja stanu wdrażania osi 4 PO RYBY oraz "dobrych praktyk", którą omówił i przedstawił w formie prezentacji Prezes Wacław Szczoczarz.
  Konferencja cieszyła się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników, którzy mają świadomość jak bardzo ważne są programy Unii Europejskiej dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego i nie tylko.  Opublikowano, dnia 6.11.2014r.

  Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
  wyborny smak tradycji

  Opublikowano, dnia 6.11.2014r.

  Komunikat

  Materiał do filmu promującego gospodarkę rybacką, w ramach projektu "Ryby w mediach", będzie kręcony na terenie dwóch gospodarstw rybackich - Gospodarstwo Rybackie "Budy" p. Grzegorza Wójcickiego oraz Gospodarstwo Rybackie w Rytwianach p. Wacława Szczoczarza.


  Dożynki Wojewódzkie w Busku - Zdroju

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w dniu 14 września 2014 roku "XIV Dożynkach Wojewódzkich w Busku - Zdroju", które odbyły się na Stadionie sportowym przy ulicy Kusocińskiego 3, gdzie nastąpiło otwarcie dożynek oraz części artystycznej związanej z obrzędem dożynkowym. Stowarzyszenie LGR świętokrzyski Karp” przygotowało własne stoisko promocyjne w postaci namiotu z logo "LGR Świętokrzyski Karp", dekoracje namiotu stanowiły rośliny występujące w okolicach stawów i rzek oraz baner z logo stowarzyszenia. W trakcie uroczystości dożynkowych na stoisku "LGR Świętokrzyski Karp" przekazywano informacje na temat działalności Stowarzyszenia i programu operacyjnego Ryby 2007-2013. Stowarzyszenie przygotowało degustację potraw z karpia. Niezaprzeczalnie dużą atrakcją na stoisku dla zwiedzających była różnorodność wyrobów z karpia, które można było degustować – od ryb wędzonych, pierogów, past, przez pasztet, krokiety i inne przysmaki. Na scenie głównej zaprezentowane zostało folkowe widowisko regionalne "Świętokrzyskie granie", były pokazy musztry i jazdy konnej w wykonaniu kawalerzystów oraz liczne programy artystyczne.  Opublikowano, dnia 6.11.2014r.

  Szkolenie dla rybaków
  w dniach 3-4 wrzeŚnia 2014

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp”, zorganizowało w Hotelu w Rytwianach dwudniowe szkolenie z tematyki:
 • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla rybaków - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" - Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Renata Kaszewska - Mika
 • Przepisy weterynaryjne przy sprzedaży ryb - dr Izabela Handwerker - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
 • Dobre praktyki rybackie - dr Mirosław Kuczyński
 • Karp jako produkt tradycyjny w systemie sprzedaży bezpośredniej i MLO - dr Jacek Szklarek - Slow Food Polska
 • Problematyka wodno-środowiskowa na stawach hodowlanych - dr Mirosław Cieśla - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  W szkoleniu uczestniczyli rybacy z terenu LGR oraz z regionu Polski południowej. Szkolenie rozpoczął i przywitał uczestników Prezes Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” Pan Wacław Szczoczarz. Następnie głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili i omówili poszczególne tematy.
  Renata Kaszewska-Mika przedstawicielka Departamentu Rybołówstwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabrała głos w sprawie nowej perspektywy finansowej dla sektora rybackiego. Przedstawiając priorytety programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, oraz ramy finansowe z podziałem kwot EFMiR.
  Dr Izabela Handwerker omówiła szczegółowo cały proces przepisów weterynaryjnych obowiązujących przy sprzedaży ryb.
  W dalszej częŚci szkolenia dr Mirosław Kuczyński kompleksowo przedstawił i przybliżył inicjatywę spisania dobrych praktyk rybackich w formie dokumentu Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej, który będzie mógł być dobrowolnie stosowany przez rybaków, w celu budowania dobrej marki produktu jakoŚciowego.
  W drugim dniu szkolenia dr Mirosław CieŚla przedstawił producentom karpi w problemy wodno-Środowiskowe związane z opłatą za wodę oraz problematykę Środowiskową dotyczącą grupy zwierząt będących szkodnikami ryb. Dr Mirosław CieŚla podsumował również działania wodnoŚrodowiskowe w okresie 2007-2013 oraz pokrótce przedstawił nowe działania na lata 2014-2020.
  Ostatni temat szkolenia omówił dr. Jacek Szklarek pt. Karp, jako produkt tradycyjny w sprzedaży bezpoŚredniej i MLO, przedstawiając perspektywy rynkowe dla karpia oraz możliwoŚci dostosowania podaży do wymogów klienta.
  Na zakończenie szkolenia rozpoczęła się o dyskusja nad rynkiem karpia, w trakcje, której rybacy przedstawili swoje poglądy i oczekiwania na przyszłoŚć w poszczególnych tematach. Po ożywionej dyskusji Prezes Wacław Szczoczarz podziękował wszystkim uczestnikom, wyrażając duże zadowolenie za aktywny udział w szkoleniu.

  Prezentacje prelegentów:


  Opublikowano, dnia 25.09.2014r.

  Dożynki Gminne w Rytwianach

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Dożynkach Gminnych w Rytwianach. Wydarzenie kulturalno-promocyjne odbyło się na placu rekreacyjno- sportowym w Rytwianach. Po mszy świętej korowód dożynkowy pomaszerował ulicami Rytwian na miejsce imprezy. Część artystyczna rozpoczęła się od występu zespołów ludowych "Sichowianie" i "Nadwiślanie".
  Stowarzyszenie LGR "Świętokrzyski Karp" przygotowało własne stoisko promocyjne w postaci namiotu z logo "LGR Świętokrzyski Karp" oraz banneru. W trakcie uroczystości dożynkowych na stoisku "LGR Świętokrzyski Karp" przekazywano informacje na temat działalności Stowarzyszenia i programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013. W ramach promocji Stowarzyszenie przygotowało degustację karpia wędzonego, oraz udostępniło materiały promocyjne z logo stowarzyszenia w formie gadżetów i materiałów promujących rozwój gospodarczy naszego regionu poprzez infrastrukturę turystyczną i gospodarczą, przyczyniającą się do kreowania i promowania produktów turystycznych krainy wielkich stawów.
  Zwieńczeniem imprezy był liczne gry i zabawy oraz występy zespołów ludowych.  Opublikowano, dnia 25.09.2014r.

  Wydarzenie "Zawody wędkarskie" na stawach
  w Rytwianach
  30 sierpnia 2014 roku

  W dniu 30 sierpnia 2014 roku odbyły się "Zawody Wędkarskie" w Gospodarstwie Rybackim Rytwiany, których organizatorem było Gospodarstwo Rybackie Rytwiany wraz ze Stowarzyszeniem "LGR Świętokrzyski Karp". W programie imprezy przewidziane były konkursy dla wędkarzy, konkursy quizowe z nagrodami, ścianka wspinaczkowa, grill i wiele innych atrakcji. W konkursie zawodów wędkarskich wzięło łącznie udział 30 zawodników. Zwycięzcą zawodów został Mikołaj Sioda, który złowił prawie 7 kg karpi. Uczestnicy quizu rybacko-krajoznawczego rozwiązywali test wiedzy na temat rybactwa i gminy Rytwiany. Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego. Impreza została sfinansowana w ramach projektu współpracy "Turystyka naszą szansą".


  Opublikowano, dnia 25.09.2014r.

  Konferencja "Turystyka naszą szansą" w Wygodzie
  29 sierpnia 2014 roku

  W dniu 29 sierpnia 2014 roku w Kompleksie Wypoczynkowym Sielsko na Wygodzie- hotel Posejdon, Wygoda 16a, 28-313 Imielno odbyła się Konferencja pod tytułem "Turystyka naszą szansą" realizowana w ramach projektu współpracy pod tym samym tytułem. Konferencję zorganizowały: LGR Jędrzejowska Ryba, LGR Miedzy Nidą a Pilicą, LGR Świętokrzyski Karp.
  Sesja plenarna rozpoczęła się panelem "Czym dysponujemy i jak wykorzystujemy potencjał turystyczny obszarów działania partnerów projektu – wnioski i rekomendacje na podstawie przeprowadzonego badania oferty turystycznej powiatu jędrzejowskiego wykonanego na zlecenie "LGR Jędrzejowska Ryba" poprowadzonego przez panią Magdalenę Osełkę – Kierownika Regionalnego Centrum Informacji turystycznej w Kielcach. Następnie, profesor Janusz Guzior z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna przedstawił wykład na temat "Turystyczno-rekreacyjne i pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych". Dyrektor firmy Inicjatywa Lokalna.pl Paweł Walczyszyn omówił możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki na obszarach działania świętokrzyskich LGR-ów na lata 2014-2020. Po krótkiej przerwie głos zabrała Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego pani Małgorzata Wilk-Grzywa. Prelegentka wygłosiła temat pt. "Rozwój produktu turystycznego obszarów działania partnerów projektu w kontekście regionalnych planów strategicznych oraz aktualnych trendów w turystyce i promocji". Po obiedzie uczestnicy konferencji wybrali się na przejażdżkę Ciuchcią Expres Ponidzie do Jędrzejowa, gdzie zwiedzili muzeum zegarów im. Przypkowskich oraz Klasztor O.O. Cystersów z niezwykle cennymi barokowymi organami.


  Opublikowano, dnia 25.09.2014r.

  Szanowni Rybacy

  Od września 2014 roku rusza projekt współpracy pt. "Ryby w mediach". Jednym z jego zadań jest film promujący gospodarkę rybacką na stawach. Do dnia 2 września 2014 roku do godz. 15.00 czekamy na oświadczenia dotyczące zgody na nagranie materiału filmowego w Waszym gospodarstwie. Podpisane oświadczenia można przesyłać elektronicznie, w formie tradycyjnej lub bezpośrednio dostarczyć do biura stowarzyszenia. O wzięciu udziału w nagraniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie decyzję dotyczącą liczby gospodarstw biorących udział w nagraniu. Oświadczenie do pobrania znajduje się poniżej.  Opublikowano, dnia 27.08.2014r.

  Zaproszenie na szkolenie dla rybaków

  W dniach 3-4 września 2014 Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" organizuje szkolenie dla rybaków.

  Tematyka szkolenia:
 • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla rybaków - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" - Przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przepisy weterynaryjne przy sprzedaży ryb - lek. wet. Izabela Handwerker - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej
 • Dobre praktyki rybackie - dr Mirosław Kuczyński - Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
 • Karp jako produkt tradycyjny w systemie sprzedaży bezpośredniej i MLO - dr Jacek Szklarek - Slow Food Polska
 • Problematyka wodno-środowiskowa na stawach hodowlanych - dr Mirosław Cieśla - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 sierpnia 2014 roku telefonicznie (158647806) lub elektronicznie (e-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl).

  Opublikowano, dnia 1.08.2014r.

  Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej

  W ostatnim czasie powstała inicjatywa spisania dobrych praktyk rybackich w formie kodeksu, który będzie mógł być dobrowolnie stosowany przez rybaków. Konsultacje środowisk rybackich nad treścią Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich odbędą się w Warszawie-Falentach w dniach 15-17 września 2014 roku, gdzie mogą zgłosić się zainteresowani rybacy z obszaru LGR świętokrzyski Karp. Będzie można tam zgłaszać swoje poprawki, zastrzeżenia, uwagi i uzupełnienia do poszczególnych grup tematycznych Kodeksu. Po przeanalizowaniu zasadności zgłoszonych uwag, ponownie zbierze się gremium specjalistów i autorów pierwszej wersji, celem dokonania odpowiednich końcowych poprawek i uzupełnień i skomponowania ostatecznej wersji Kodeksu. Miejmy nadzieję, że Kodeks Dobrej Praktyki w gospodarstwie stawowym ujrzy w 2015 roku światło dzienne.

  Opublikowano, dnia 31.07.2014r.

  Posiedzenie Komitetu LGR 17 czerwca 2014
  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa :

  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.

  Opublikowano, dnia 20.06.2014r.


  Chwalimy się ...  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Konkurs fotograficzny
  pt. "Świętokrzyski Karp w obiektywie"
  rozstrzygnięty!

  W dniu 26 czerwca 2014 roku wręczono nagrody finalistom konkursu fotograficznego, organizowanego w ramach projektu "Turystyka naszą szansą". Sam konkurs został rozstrzygnięty 11 czerwca 2014 roku. Komisja Konkursowa w składzie: Krystyna świątkowska, Monika Forkasiewicz, Sylwia Szałach
  dokonała wyboru laureatów konkursu pt. "Świętokrzyski Karp w obiektywie" spośród 9 uczestników, którzy nadesłali prace fotograficzne.

  Trzy najwyższe miejsca w konkursie zajęły:
 • Miejsce 1 - Karolina Kuranda (14 lat) z Gimnazjum w Gnojnie, za prace pt. "Zachód słońca nad Gnojnem", "Łąka w Gnojnie", "Staw w Gnojnie", "Tajemnicza droga w Gnojnie"
 • Miejsce 2 - Anita Podolska (16 lat) z Gimnazjum w Gnojnie, za prace pt. "Potok w Falkach", "Krzew w Falkach", "Dmuchawiec w Falkach", "Łąka w Falkach"
 • Miejsce 3 - Wiktoria Widanka (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym, za prace pt. "kapliczka ogrodowa", "Aleja Lipowa", "Stawy rybne", "Dziki Staw"
 • Miejsce 3 - Zuzanna Gierszyńska (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym, za prace pt. "Krzyż upamiętniający mieszkańców Sichowa Małego", "Aleja Lipowa", "Dom i Biblioteka Publiczna w Sichowie Dużym", "Tulipanowiec"


  Pozostałe prace autorstwa:
 • Natalia Pawlicka (15 lat) z Gimnazjum w Gnojnie, za prace pt. "Drzewa w Gnojnie", "Droga", "Droga 2", "Zimowe drzewo w Gnojnie",
 • Agnieszka Marcjan (16 lat) z Gimnazjum w Gnojnie, za prace pt. "Czerwone niebo", "Łąka szeroka", "Spokój", "Zieleń w pełni",
 • Wiktoria Legawiec (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w Sichowie, za prace pt. "Klasztor Pokamedulski w Rytwianach", "Kapliczka MB Fatimskiej", "Młyn wodny", "Pałac Radziwiłłów w Sichowie",
 • Patryk Macias (11 lat) ze Szkoły Podstawowej w Sichowie, za prace pt "Leśny zakątek", "Klasztor Pokamedulski", "Pałac Radziwiłłów", "Kaplica",
 • Marta Kwiatkowska (12 lat) ze Szkoły Podstawowej w Strzegomiu, 3 zdjęcia bez opisu prac
  otrzymały nagrodę pocieszenia.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie, oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy artystycznej!


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu - rajd rowerowy

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w dniu 18 czerwca 2014 roku w rajdzie rowerowym, jako współorganizator wydarzenia kulturalno-promocyjnego, które odbyło się na trasie Połaniec - Rytwiany. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" przygotowało poczęstunek dla uczestników rajdu na mecie - w Gospodarstwie Rybackim w Rytwianach.
  Największą atrakcją dla najmłodszych było wędkowanie, oraz wspólne gry i zabawy. Dla uczestników rajdu przeprowadzony został test wiedzy z tematyki rybackiej. W śród czterech laureatów z najwyższa ilością zdobytych punktów zostały rozdane bidony. Nagrodzeni oraz pozostali uczestnicy rajdu otrzymali nagrody pocieszenia w postaci gadżetów promocyjnych stowarzyszenia. Po zakończeniu konkursu i rozdaniu nagród Dyrektor Stowarzyszenia udzielił informacji na temat działalności Stowarzyszenia i programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013. Zwieńczeniem rajdu było podziękowanie dla organizatorów i współorganizatorów, po czym uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do Połańca.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"
  w dniu 17 czerwca 2014 roku

  Zebranie odbyło się w budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1, o godzinie 11:15 (tj. II termin), przy obecności 24 członków stowarzyszenia.
  Podjęto uchwały:
  - dotycząca przyjęcia sprawozdania Zarządu LGR z działalności organu za 2013 rok,
  - dotyczącą przyjęcia sprawozdania Komitetu LGR z działalności organu za 2013 rok,
  - dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"

  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne
  Piknik "Poznaj Dobrą Żywność 2014" w Warszawie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w dniu 14 czerwca 2014 roku w Pikniku "Poznaj Dobrą Żywność 2014", organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wystawcy przygotowali prezentacje i degustacje polskich produktów wyróżnionych prestiżowym znakiem "Poznaj Dobrą Żywność" oraz żywności wytwarzanej w krajowych i unijnych systemach jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a także produktów ekologicznych.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" przygotowało własne stoisko promocyjne z namiotem z logo lgr. Dekoracje namiotu stanowiły banery z logo stowarzyszenia, a na udekorowanym stole przygotowano degustację potraw z karpia wędzonego oraz wiejskiego chleba.W trakcie Pikniku na stoisku "LGR Świętokrzyski Karp" pracownicy udzielali informacji na temat działalności Stowarzyszenia i programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających.
  Wydarzenie było doskonałą akcją promującą obszary zależne od rybactwa, pokazującą piękno i bogactwo tych terenów. Impreza pozwoliła również na skuteczną popularyzację spożycia ryb oraz produktów rybnych. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, stał się świętem polskiej żywności.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Cykl warsztatów aktywizujących młodzież
  pt. "Zasady bezpiecznego zachowania się podczas alarmu"
  12.05.2014 rok - 10.06.2014 rok

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach projektu "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności" zorganizowało cykl 12 warsztatów tematycznych dla młodzieży, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2014 roku w następujących szkołach:
 • Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy,
 • Szkoła Podstawowa w Raczycach,
 • Gimnazjum w Gnojnie,
 • Publiczne Gimnazjum w Szydłowie,
 • Publiczna szkoła Podstawowa w Sichowie Dużym,
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu,
 • Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie,
 • Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy,
 • Publiczne Gimnazjum w Ruszczy,
 • Zespół szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

  Warsztaty pt. "Zasady bezpiecznego zachowania się podczas alarmu" prowadzone były przez firmę Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewakuacji obiektu w wyniku zagrożeń cywilizacyjnych. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu: zasad ogłaszania alarmu, procedur ewakuacji obiektu, zgodnie z programem zajęć, który obejmował:
  1. Rodzaje substancji toksycznych i ich wpływ na organizm człowieka.
  2. Zasady oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej.
  3. Procedury ewakuacji w przypadku:
 • pożaru,
 • zamachu terrorystycznego,
 • zagrożenie katastrofą,
 • zagrożenia wybuchem.
  4. Sposoby ogłaszania alarmu.
  5. Zasady przeprowadzania ewakuacji oraz jej organizacja.
  6. Sposoby przeciwdziałania panice.
  7. Ćwiczenia (ewakuacja obiektu).
  8. Podsumowanie ćwiczeń - wnioski.

  Po przeprowadzonym szkoleniu uczniowie otrzymali do wypełnienia "Kwestionariusz oceny warsztatów "Zasady bezpiecznego zachowania się podczas alarmu". Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. A pan Damian jak zwykle porwał uczniów swą wiedzą i poczuciem humoru!


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne - "Dzień Dziecka", zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka" odbyło się w dniu 2 czerwca 2014 roku na stadionie sportowym w Rytwianach. Zajęcia odbyły się w formie festynu edukacyjnego, w którym uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych. W ramach festynu zorganizowano mini konkursy oraz gry i zabawy dydaktyczne. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji odbyło się rozdanie nagród dla najbardziej aktywnych uczestników. Nagrody - upominki i zabawki, oraz gadżety promocyjne ufundowało Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". Następnie, uroczystość ze względu na warunki pogodowe została przeniesiona do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, gdzie rozpoczęły się warsztaty sportowe oraz spotkanie z zawodnikami Korony Kielce. Podsumowaniem zajęć były wspólne fotografie z zawodnikami Korony Kielce oraz rozdanie autografów.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Impreza kulturalno-artystyczna pt. "Dzień Dziecka 01.06.2014"

  W dniu 1 czerwca 2014 roku odbyła się impreza kulturalno-artystyczna pt. "Dzień Dziecka 01.06.2014" w Gospodarstwie Rybackim Rytwiany. Organizatorem wydarzenia było Gospodarstwo Rybackie Rytwiany oraz Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". W programie imprezy przewidziane były konkursy dla wędkarzy, konkursy quizowe z nagrodami, gry i zabawy z animatorami, malowanie buŸki, balonowe zoo, grill i wiele innych atrakcji.
  Na stoisku stowarzyszenia prezentowano materiały promocyjne stowarzyszenia, udzielano informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów oraz informowano o atrakcjach turystycznych z naszego regionu. W konkursie zawodów wędkarskich wzięło łącznie udział 25 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Uczestnicy quizu rybacko-krajoznawczego rozwiązywali test wiedzy na temat rybactwa i gminy Rytwiany Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrody - w postaci sprzętu wędkarskiego bądŸ gadżetu promocyjnego stowarzyszenia. Impreza została zorganizowana w ramach projektu pt. "Turystyka naszą szansą".


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  "Bądż zdrów jak ryba, czyli na obszarze LGR Między Nidą a Pilicą dzieci jedzą ryby… i świetnie się bawią" - impreza plenerowa we Włoszczowej

  W dniu 31 maja 2014 roku miała miejsce impreza kulturalno-artystyczna pt. "Bądż zdrów jak ryba, czyli na obszarze LGR Między Nidą a Pilicą dzieci jedzą ryby…i świetnie się bawią", która odbyła się we Włoszczowie. Impreza odbywała się na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego przy ul. Koniecpolskiej 42 we Włoszczowie, z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem wydarzenia była LGR Między Nidą a Pilicą, która zorganizowała imprezę w ramach projektu "Turystyka naszą szansą".
  W programie imprezy były występy muzyczne i taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży, konkursy, kampania akcji "Bądż zdrów jak ryba", koncert Majki Jeżowskiej, koncert zespołu Medyk, teatr iluzji Mefisto z Krakowa, wywiad z rybakami z terenu LGR oraz pokaz kulinarny.
  Na stoisku, wspólnie z kolegami z LGR Między Nidą a Pilicą oraz LGR Jędrzejowska Ryba prezentowaliśmy własne materiały promocyjne, udzielaliśmy informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, informowaliśmy o atrakcjach turystycznych z naszego regionu. Ponadto, dla najmłodszych zorganizowaliśmy konkurs zgadywanek za które dzieci otrzymywały nagrody w postaci gadżetów promocyjnych. Dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu LGR Między Nidą a Pilicą przeprowadziliśmy test wiedzy z tematyki rybackiej. Wśród trzech laureatów z najwyższą ilością zdobytych punktów rozdaliśmy nagrody: tablet, aparat cyfrowy i urządzenie wielofunkcyjne. Były również trzy wyróżnienia - trzy miniwieże. Wszystkie nagrody ufundował organizator. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci gadżetów promocyjnych stowarzyszeń.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka" odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku w Gimnazjum w Gnojnie. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w wydarzeniu jako współorganizator.
  Dzień Dziecka uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły składając życzenia z okazji święta najmłodszych. Całe przedsięwzięcie umilił wszystkim uczniom kurs tańca towarzyskiego oraz latynoamerykańskiego sfinansowany przez współorganizatora - Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". Warsztaty taneczne prowadzone były przez instruktora Studia Tańca "KICK" Małgorzatę Dziedziczak. Kurs tańca cieszył się olbrzymią popularnością wśród młodzieży. Zwieńczeniem imprezy były gromkie brawa, podziękowania dla organizatorów i współorganizatorów uroczystości.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Noc Profilaktyki" w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Osieku

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach projektu "Funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności" uczestniczyło w wydarzeniu kulturalno- promocyjnym pt. "Noc Profilaktyki" w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Osieku. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor szkoły witając wszystkich przybyłych gości. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, z udziałem młodzieży z tutejszej szkoły oraz młodzieży ze szkół z powiatu staszowskiego. Uczniowie zaprezentowali przegląd spektakli edukacyjno-profilaktycznych. Podczas wydarzenia kulturalno-promocyjnego odbywały się warsztaty taneczne, plastyczne fotograficzne oraz warsztaty gry na bębnach.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp", jako współorganizator sfinansowało warsztaty taneczne oraz pokaz tańca samby przez uczniów Studia Tańca "KICK". Podsumowaniem wydarzenia "Noc Profilaktyki" było zabranie głosu przez rzecznika policji, w sprawie uzależnień oraz przedstawienie spektaklu profilaktycznego pt. "Sekret".


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

  W dniach od 11 do 13 kwietnia 2014 roku pracownicy biura Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięli udział w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Wystawcy z różnych stron Polski i zza granicy prezentowali własne wyroby oraz oferty wypoczynku. Na stoisku naszego stowarzyszenia prezentowaliśmy własne materiały promocyjne, udzielaliśmy informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, informowaliśmy o atrakcjach turystycznych z naszego regionu.
  Zainteresowanych i gości przyciągnęliśmy również degustacją karpia wędzonego oraz chlebem ze smalcem. Nasze stoisko odwiedzili m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas oraz przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inni goście.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Biała Szkoła"
  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Biała Szkoła" odbyło się w dniu 7 lutego 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział wydarzeniu, jako współorganizator. Wydarzenie rozpoczął organizator Związek Harcerzy Polskich z Rytwian. Następnie, rozpoczęły się gry i zabawy, głównym wydarzeniem spotkania był konkurs malarski pt. "Stawy zimą". Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" ufundowało nagrody dla każdego z uczestników konkursu w postaci gadżetów promocyjnych. Uroczyste wręczenie nagród poprzedzono wystąpieniem pracownika Stowarzyszenia "Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp" i krótkim scharakteryzowaniem działalności Stowarzyszenia, oraz złożeniem gratulacji dla wszystkich uczestników.


  Opublikowano, dnia 3.07.2014r.

  "Świętokrzyski Karp w obiektywie"
  konkurs fotograficzny

  Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież do 20 roku życia. Fotografie mają przedstawiać miejsca zabytkowe, przyrodnicze, niepowtarzalne obszaru LGR Świętokrzyski Karp. Termin nadsyłania prac 1 maj - 31 maj 2014 roku na adres:
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp"
  ul. Szkolna 1, pok.15
  28-236 Rytwiany
  Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe. Poniżej załączamy regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe (dla osoby niepełnoletniej i pełnoletniej).
  Opublikowano, dnia 14.04.2014r.


  NABÓR WNIOSKÓW
  5 maja - 4 czerwca 2014

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
  od dnia 5 maja 2014 do dnia 4 czerwca 2014.
 • lit. c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 140 114,63 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 140 114,63 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

  Opublikowano, dnia 31.03.2014r.

  Lista poparcia sprzedaży żywego karpia ONLINE


  Odwoławcze Posiedzenie Komitetu LGR 12 marzec 2014
  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa :

  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania .

  Opublikowano, dnia 14.03.2014r.


  Posiedzenie Komitetu LGR 25 luty 2014
  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa :

  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.

  Opublikowano, dnia 28.02.2014r.


  Bronimy sprzedaży żywego karpia - Rezolucja

  Szanowni Państwo,
  Rybacy i Przyjaciele Rybactwa

  Rybacy zgromadzeni na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2014 r., wobec projektów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce, uchwalili rezolucję kierowaną do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, a także do innych władz naszego kraju. W sytuacji realnego zagrożenia interesów nie tylko rybaków, ale też konsumentów i wodnej przyrody na stawowych obszarach objętych ochroną przyrody Natura 2000, zwracamy się z gorącym apelem o poparcie krakowskiej rezolucji rybaków na specjalnie przygotowanych listach.

  Liczymy na podpisy rybaków, ich rodzin, a także społeczności gmin, gdzie funkcjonują stawy rybne. Bylibyśmy również bardzo wdzięczni za poparcie rad poszczególnych gmin i miast, których władze doceniają rolę gospodarki rybackiej i dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjną hodowlą karpi. Liczymy też na poparcie rezolucji przez organizacje rybaków morskich w ramach solidarności branżowej, a także stowarzyszenia wędkarzy, których interesy są bardzo zbieżne z interesami hodowców karpi w zakresie połowu żywych ryb.

  Wierzymy, że tysiące osób, które żyją z rybactwa i w jego otoczeniu, poprzez swoje podpisy i poparcie krakowskiej rezolucji, dadzą wyraz swojej dezaprobacie dla inicjatywy poselskiej, która pod pretekstem dbałości o losy zwierząt, jest tak naprawdę szkodliwa zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.

  (Podpisane listy prosimy odsyłać na adres: Towarzystwo Promocji Ryb, ul. Długosza 4b/30, 87-100 Toruń)

  Rybacy Stawowi


  "STRATEGIA KARP 2020"
  Strategia rozwoju gospodarki karpiowej w Polsce do 2020r.

  Projekt "Strategia Karp 2020" zyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich działań realizowanych w ramach Osi 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w całej Unii Europejskiej.

  Posiedzenie Członków Komitetu
  25 luty 2014

  Posiedzenie Członków Komitetu w sprawie wybrania wniosków o dofinansowanie w ramach Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa odbędzie się 25 lutego 2014 roku o godzinie 9.00 w siedzibie biura LGR.

  Opublikowano, dnia 18.02.2014r.


  Rachunek bankowy ARiMR

  Rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy do dokonywania zwrotów przez beneficjenta środków finansowych w ramach PO Ryby
  NBP o/o Warszawa 55 1010 1010 0088 2014 9740 0000


  Opublikowano, dnia 6.02.2014r.


  Posiedzenie Komitetu LGR 21 stycznia 2014
  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem :

  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.
  .
  Opublikowano, dnia 21.01.2014r.  2013 Rok  Posiedzenie Komitetu LGR 17 grudnia 2013
  Ostateczna lista rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

  - sektor publiczny
  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania .
  Opublikowano, dnia 18.12.2013r.


  Działania edukacyjne dla dorosłych

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 13 grudnia 2013r. w godzinach od 9:00 do godziny 17:00 w siedzibie biura LGR zorganizowało w ramach środka 4.1 z zadania "Działania edukacyjne" bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych oraz aktywnych zawodowo pn. "Pierwsza pomoc dla dorosłych". Szkolenie zostało przeprowadzona w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności.
  Szkolenia przeprowadził Pan Damian Łukomski ze Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego ze Skarżyska Kamiennej. Instruktor ratownictwa medycznego omówił zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej u osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia.

  Opublikowano, dnia 18.12.2013r.

  Działania edukacyjne dla rybaków

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 29 listopada 2013 o godzinie 9.30 zorganizowało w siedzibie biura LGR w Rytwianach w ramach środka 4.1 z zadania "Działania edukacyjne" bezpłatne szkolenia dla rybaków o tematyce okołorybackiej. Szkolenie zostało przeprowadzona w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności.
  Przeprowadzone zostały cztery szkolenia:
  1. "Rekompensaty wodnośrodowiskowe w przyszłym okresie programowania" - dr Mirosław Cieśla
  Dr Mirosław Cieśla przedstawił opracowanie szczegółowych założeń programu działań wodnośrodowiskowych w gospodarce rybackiej, propozycje Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do przyszłego okresu programowania "PO RYBY" oraz przekazał jakie zainteresowanie jest wśród rybaków rekompensatami wodnośrodowiskowymi.
  2. "Zapisy dyrektywy wodnej w aspekcie opłat za wodę i przepływów nienaruszalnych w odniesieniu do stawów karpiowych" - dr Mirosław Kuczyński
  Dr Mirosław Kuczyński przedstawił Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Wskazał jakie ramy ustanawia RDW dla państw członkowskich. Opisał hydrologię stawów oraz przepływy nienaruszalne.
  3. "Przepisy weterynaryjne przy sprzedaży ryb" - lek. wet. Izabela Handwerker
  Pani lek. wet. Izabela Handwerker przedstawiła jak powinna wyglądać sprzedaży ryb podczas okresu świątecznego, podstawy prawne jakie powinien zachować uprawniony do rybactwa sprzedający ryby. Weterynarz przedstawiła działanie Sprzedaży Bezpośredniej i Marginalnej, Ograniczonej, Lokalnej oraz różnice między nimi.
  4. "Rynek karpia 2013" - dr Andrzej Lirski Dr Andrzej Lirski przedstawił sytuację w polskiej akwakulturze, opisał produkcję ryb konsumpcyjnych przez ostanie lata oraz wykazał ceny ryb (import, eksport), a także wygląd europejskiego rynku karpia.

  Opublikowano, dnia 18.12.2013r.

  Odwoławcze Posiedzenie Komitetu

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" informuje że w dniu 17 grudnia 2013 o godzinie 9.00 odbędzie się Posiedzenie Komitetu Członków LGR.

  Opublikowano, dnia 16.12.2013r.

  NABÓR WNIOSKÓW
  7 stycznia - 10 luty 2014

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
  od dnia 7 stycznia 2014 do dnia 10 luty 2014 roku.
 • lit. c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 529 228,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 529 228,00 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

  Opublikowano, dnia 6.12.2013r.

  Posiedzenie Komitetu LGR
  4 grudnia 2013

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

  - sektor publiczny
  - sektor gospodarczy i społeczny
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.
  Opublikowano, dnia 5.12.2013r.


  Szkolenie w ramach "Pierwszej pomocy dla dorosłych"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 13 grudnia 2013 od godziny 9.00 do ok. godz. 17.00 organizuje w budynku Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach (sala widowiskowa) bezpłatne szkolenie w ramach "Pierwszej pomocy" dla dorosłych. Czas trwania szkolenia ok. 8h. Zapisy odbywają się w biurze LGR. Ilość miejsc ograniczona.
  Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

  Opublikowano, dnia 5.12.2013r.

  Posiedzenie Komitetu

  Zebranie Członków Komitetu odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 w biurze LGR.


  Opublikowano, dnia 26.11.2013r.

  NABÓR WNIOSKÓW
  16 grudnia 2013 - 16 stycznia 2014

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
  od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 16 stycznia 2014 roku.
 • lit. b - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 1 185 635,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 1 185 635,00 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

  Opublikowano, dnia 15.11.2013r.

  Działania edukacyjne dla rybaków

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 29 listopada 2013 o godzinie 9.30 organizuje w budynku Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach (sala widowiskowa) bezpłatne szkolenia dla rybaków.
  Tematyka prelekcji:
 • Rekompensaty wodnośrodowiskowe w przyszłym okresie programowania - dr Mirosław Cieśla
 • Zapisy dyrektywy wodnej w aspekcie opłat za wodę i przepływów ninaruszalnych w odniesieniu do stawów karpiowych - dr Mirosław Kuczyński
 • Przepisy weterynaryjne przy sprzedaży ryb - lek. wet. Izabela Handwerker
 • Dobre praktyki rybackie - dr Andrzej Lirski
  Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 listopada 2013r. e-mailowo, telefonicznie lub w biurze LGR.
  Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!


  Opublikowano, dnia 13.11.2013r.

  Szkolenie w ramach "Pierwszej pomocy dla młodzieży"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 15 listopada 2013 o godzinie 15.00 organizuje w budynku Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach (sala widowiskowa) bezpłatne szkolenie w ramach "Pierwszej pomocy" dla młodzieży. Czas trwania szkolenia 5h. Zapisy odbywają się w biurze LGR. Ilość miejsc ograniczona.
  Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

  Opublikowano, dnia 4.11.2013r.

  PO Ryby POLACY!! LGR w Sandomierzu

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 28 września 2013r. wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym pn. "PO Ryby Polacy" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sandomierzu przy Bulwarach Piłsudskiego. Nasze stowarzyszenie wystawiło stoisko na organizowanej imprezie. Na stoisku przedstawialiśmy swoje materiały promocyjne w postaci gadżetów, ulotek, broszur oraz katalogów, a także częstowaliśmy potrwami z karpia. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją odwiedzających. Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych uczestników imprezy. Wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania się lokalnych grup rybackich. Stoiska promocyjne przygotowało 9 grup rybackich z południowej Polski.
  Opublikowano, dnia 14.10.2013r.

  XI Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 20-21 września 2013r. wzięło udział w "XI Regionalnych Dniach Rybactwa" organizowanych w Skoczowie przez Lokalną Grupę Rybacką Żabi Kraj. W dniu 20 września odbyła się Konferencja rybacka pn. "Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa", gdzie Prezes naszego stowarzyszenia Pan Wacław Szczoczarz opowiedział o stworzeniu i opracowaniu Strategii KARP 2020. Natomiast w dniu 21 września na rynku w Skoczowie odbyła się Wystawa Rybacka, gdzie zorganizowane zostały konkursy kulinarne, pokazy sprzętu rybackiego, gry i zabawy dla najmłodszych, a także Lokalne Grupy Rybackie na swoich stoiskach promowały swoje regiony.
  Opublikowano, dnia 14.10.2013r.

  Wyjazd studyjny do Czech

  "Splouchy splouchy
  stika zere mouchy
  zbluňky zbluňky
  a kapr meruňky"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach środka 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Republiki Czeskiej. Wyjazd studyjny odbył się w dwóch turach: od 3 do 8 września 2013r. oraz od 11 do 16 września 2013r.; łącznie uczestniczyło w nim 80 osób z trzech partnerskich Lokalnych Grup Rybackich z województwa świętokrzyskiego: "LGR Jędrzejowska Ryba", "LGR Świętokrzyski Karp" oraz LGR "Między Nidą a Pilicą".
  Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z tamtejszymi praktykami funkcjonującymi w czeskich gospodarstwach rybackich. Wyjazd był również okazją do wymiany doświadczeń, a także do zacieśnienia współpracy oraz integracji i zapromowania nszej Lokalnej Grupy Rybackiej. Oprócz czeskich gospodarstw uczestnicy odwiedzili również gospodarstwa rybackie zlokalizowane na Śląsku Cieszyńskim.
  Obsługę merytoryczną wyjazdu zapewnił Pan prof. Janusz Guziur z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie- wybitny specjalista w zakresie hodowli ryb.
  Opublikowano, dnia 14.10.2013r.

  NABÓR WNIOSKÓW
  18 pażdziernika - 18 listopada 2013

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pażdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
  od dnia 18 października 2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku.
 • lit. a - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 1 732 086,81 zł
  - sektor publiczny - 773 336,81 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 998 750,00 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

  Opublikowano, dnia 17.09.2013r.

  "PO RYBY POLACY" SANDOMIERZ 2013!

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 28 września 2013 weźmie udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydarzeniu kulturalno-promocyjnym pn. PO RYBY POLACY. Wydarzenie odbywać się będzie w Sandomierzu na Bulwarach Piłsudskiego.
  Serdecznie zapraszamy!

  Opublikowano, dnia 16.09.2013r.

  "Dożynki Powiatowe" w Gnojnie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 1 września 2013 wzięło udział w organizowanym przez Powiat Buski i Gminę Gnojno Dożynek powiatowych.
  Nasze stowarzyszenie sfinansowało nagrody w postaci gadżetów komputerowych dla uczestników konkursu na temat LGR. Stowarzyszenie wystawiło stoisko na organizowanych Dożynkach. Na stoisku przedstawialiśmy swoje materiały promocyjne w postaci gadżetów, ulotek, broszur oraz katalogów, a także częstowaliśmy znanym w okolicy karpiem wędzonym. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją odwiedzających. Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych uczestników imprezy. W programie imprezy znalazły się m.in. występy zespołów regionalnych.
  Opublikowano, dnia 16.09.2013r.

  "Pojedynek talentów" oraz "Dożynki" w Rytwianach

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 23 sierpnia 2013 wzięło udział w organizowanym przez Gminne Centrum Kultury "Pojedynku talentów".
  Nasze stowarzyszenie sfinansowało nagrody w postaci książek dla uczestników pojedynków tanecznych, muzycznych, słownych, sportowych oraz skrętaczy języka.
  Natomiast w dniu 25 sierpnia 2013 nasze stowarzyszenie wystawiło stoisko na organizowanych przez Gminę Rytwiany Dożynkach. Na stoisku przedstawialiśmy swoje materiały promocyjne w postaci gadżetów, ulotek, broszur oraz katalogów, a także częstowało znanym w okolicy karpiem wędzonym. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją odwiedzających. Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych uczestników imprezy. W programie imprezy znalazły się m.in. występy zespołów regionalnych.
  Opublikowano, dnia 16.09.2013r.

  "Piknik rodzinny" w Rytwianach

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 15 sierpnia 2013 wzięło udział w organizowanym przez Zespół Hotelowy w Rytwianach.
  Nasze stowarzyszenie przedstawiało swoje materiały promocyjne w postaci gadżetów, ulotek, broszur oraz katalogów, a także częstowało znanym w okolicy karpiem wędzonym. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją odwiedzających.
  Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych uczestników imprezy. m.in. konkursy, przejażdzki konne, bezpłatna degustacja ryb.
  W programie imprezy znalazły się m.in. występy zespołów regionalnych.
  Opublikowano, dnia 16.09.2013r.

  Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp

  Informujemy, iż dnia 22 sierpnia 2013r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie (o godz. 16.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolna 1 (budynek Centrum Kultury) odbędzie się zgodnie z §16 pkt 3 naszego Statutu Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp".
  Program zebranie:
  - odczytanie sprawozdań z 4-letniej kadencji Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej
  - udzielenie absolutorium Zarządowi za okres ośmiu miesięcy w 2013r.
  - wybór Zarządu, Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję (2013-2017)

  Opublikowano, dnia 09.08.2013r.

  Zapraszamy na Dożynki Powiatowe do Gnojna!

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 1 września 2013 weźmie udział w organizowanym przez Powiat Buski oraz Gminę Gnojno wydarzeniu kulturalno-promocyjnym.
  Serdecznie zapraszamy!

  Opublikowano, dnia 19.08.2013r.

  Zapraszamy na Dożynki Rytwiańskie!

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniu 25 sierpnia 2013 weźmie udział w organizowanym przez Urząd Gminy Rytwiany wydarzeniu kulturalno-promocyjnym.
  Serdecznie zapraszamy!

  Opublikowano, dnia 19.08.2013r.

  Lato w Jasienicy!

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 20-21 lipca 2013 wzięło udział w organizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" - wydarzenie "Lato w Jasienicy" koło Bielska-Białej.
  Nasze stowarzyszenie wraz z innymi LGRami z Południowej Polski miało wspólne stoisko gdzie przedstawiało swoje materiały promocyjne w postaci gadżetów, ulotek, broszur oraz katalogów. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją odwiedzających.
  Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych uczestników imprezy. m.in. ogród zabaw dla dzieci, konkursy, wystawę prac plastycznych, bezpłatna degustacja ryb.
  W programie imprezy znalazły się m.in. występy zespołów regionalnych, występ Orkiestry Dętej z Mazańcowic, pokazy taneczne, występ zespołu "Tsigunz Fanfara Avantura", koncert "Szlagier Maszyna i Kumpliki", zabawa taneczna z zespołem "Preludium", kabaret czwarta Fala, kabaret Nowaki, koncert Damiana Holeckiego, zabawa z zespołem "Akord".

  Opublikowano, dnia 13.08.2013r.

  Sprawozdanie ze szkolenia pt. "EM - efektywne mikroorganizmy w stawach karpiowych" z dnia 5 lipca 2013

  Szkolenie pt. "EM - efektywne mikroorganizmy w stawach karpiowych" odbyło się w dniu 5 lipca 2013 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, przy ul. Szkolnej 1. Szkolenie zostało zorganizowane ze środków PO Ryby w ramach operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnej społeczności". W szkoleniu uczestniczyło 21 osób, głównie przedstawiciele sektora rybackiego.
  Szkolący - dr Mirosław Kuczyński z Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu omówił zagadnienia dotyczące poziomów troficznych ekosystemu wodnego, trofii stawu wodnego, cyklu obiegu pierwiastków węgla i azotu. Następnie omówione zostały formy mikroorganizmów, począwszy od bakterii po różnorodne rodzaje planktonu, glony i sinice. Doktor Kuczyński przedstawił rozmieszczenie mikroorganizmów w zbiornikach wodnych, omówił czynniki limitujące rozwój mikroorganizmów w wodzie. Przedstawił również czynniki wpływające na przejrzystość wody oraz zjawisko eutrofizacji zbiorników i przemiany azotowe.
  Gościnnie z wykładem dotyczącym mikroorganizmów wystąpił Pan Balázs Kozák z Halinnofish kft.Szigetszentmiklós z Węgier. Jako praktyk, omówił technologie związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w stawach karpiowych. Jego wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród uczestników szkolenia. Goście zadawali pytania, wywiązała się burzliwa dyskusja dotycząca zastosowania mikroorganizmów w stawach karpiowych.

  Opublikowano, dnia 08.08.2013r.

  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb" oraz środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" PO Ryby

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków w ramach środka:
  Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

  Opublikowano, dnia 25.07.2013r.

  "STRATEGII KARP 2020"
  Wyrazy uznania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke o "Strategii Karp 2020":

  Opublikowano, dnia 12.07.2013r.

  Magazyn Przemysłu Rybnego o
  "STRATEGII KARP 2020"

  Pan Tomasz Kulikowski z Magazynu Przemysłu Rybnego zrelacjonował Konferencję Strategia Karp 2020. Zapraszamy do przeczytania:

  Opublikowano, dnia 8.07.2013r.

  Szkolenie dla rybaków
  5 lipca 2013

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" 5 lipca 2013r. w godzinach od 11 do 14 organizuje szkolenie dla rybaków na temat
  "EM - efektywne mikroorganizmy w stawach karpiowych", które odbędzie się w siedzibie biura przy ul. Szkolnej 1 w Rytwianach.
  Szkolenie poprowadzi dr Mirosław Kuczyński z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu oraz gościnnie odwiedzi nas Pan Balazs Kozak z Węgier.
  Szkolenie jest otwarte zapraszamy serdecznie.
  Opublikowano, dnia 1.07.2013r.

  "STRATEGIA KARP 2020"
  Strategia rozwoju gospodarki karpiowej w Polsce do 2020r.

  18 czerwca 2013r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja "Strategia Karp 2020". Jej celem było podsumowanie przedsięwzięcia o tym samym tytule, realizowanego przez 12 Lokalnych Grup Rybackich (LGR) Polski Południowej w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego PO Ryby 2007 - 2013.
  Projekt "Strategia Karp 2020" zyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich działań realizowanych w ramach Osi 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w całej Unii Europejskiej.
  Opublikowano, dnia 1.07.2013r.

  Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego - Baranów Sandomierski

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 27-28 czerwca 2013 wzięło udział w organizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką "Puszczy Sandomieskiej" - wydarzenie "Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego" w Baranowie Sandomierskim".
  Konferencja została skierowana do producentów ryb, wnioskodawców i beneficjentów Osi 4 Programu Operacyjnego Ryby oraz do lokalnych grup rybackich.
  Nasze stowarzyszenie w ramach spotkania uczestniczyło w konferencji, podczas której odbyły się spotkania z Wojewódzkim Inspektoriatem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, który przekazał jak bezpiecznie kupować żywność oraz z dr Janem Żelaznym, który omawiał choroby ryb i ich zapobiegania. Spotkanie zakończyło się biesiadą szlachecką, na której przedstawione zostały potrawy z dawnej kuchni staropolskiej.

  Opublikowano, dnia 08.08.2013r.

  Piknik Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" 15 czerwca 2013 wzięło udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ogrodach SGGW - Pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Na naszym stoisku prezentowaliśmy potrawy wykonane z karpia oraz innych potraw rybnych. Nasze stoisko odwiedziło wiele znanych osobistości m.in.: Pan Stanisław Kalemba, Pani Zofia Szalczyk - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Karoń - Związek Producentów Ryb.

  Związek Producentów Ryb o LGR Świętokrzyski Karp:
  Część 1
  Część 2
  Opublikowano, dnia 24.06.2013r.

  "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenach zależnych od rybactwa - praktyczne aspekty realizacji operacji" - Krasiczyn

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 19-21 czerwca 2013 wzięło udział w organizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką "Starzawa" - wydarzenie "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenach zależnych od rybactwa - praktyczne aspekty realizacji operacji" w Krasiczynie koło Przemyśla.
  Konferencja została skierowana do wnioskodawców i beneficjentów Osi 4 Programu Operacyjnego Ryby oraz lokalnych grup rybackich.
  Nasze stowarzyszenie w ramach spotkania uczestniczyło w konferencji, podczas której odbyły się spotkania przedstawiające zakresy działań z operacji "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego..." - w Arboretum w Bolestraszycach, Gminie Medyka, a także zaprezentowano ośrodek zarybieniowy w miejscowości Wołkowyja oraz wizyta w obszarze szczególnej ochrony przyrody w Gminie Baligród. W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w biesiadzie łemkowskiej i bojkowskiej, na której odbywała się degustacja potram ww. kuchni.

  Opublikowano, dnia 08.08.2013r.

  Złota Łuska - Lubartów

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w dniach 25-26 kwietnia 2013 wzięło udział w organizowanym przez trzy Lokalne Grupy Rybackie "Tyśmienicy i Wieprza", "Puszczy Sandomierskiej" i "Starzawy" - "Konferencji Złota Łuska" w Wincentowie koło Lubartowa.
  Konferencja została skierowana do producentów ryb, restauratorów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się promocją ryb słodkowodnych w Polsce. Poruszona została tematyka marketingu i reklamy w aspekcie popularyzacji spożycia ryb.
  Nasze stowarzyszenie w ramach spotkania uczestniczyło w konferencji, podczas której odbyły się spotkania medialne oraz degustacje potraw z karpia przygotowanych przez znanego mistrza kulinarnego Roberta Sowę oraz znaną lubartowską restauratorkę.

  Opublikowano, dnia 08.08.2013r.

  Posiedzenie Komitetu LGR - Odwołania
  27 maja 2013

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Opublikowano, dnia 28.05.2013r.

  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komitetu.

  Posiedzenie Komitetu LGR
  13 maja 2013

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Opublikowano, dnia 14.05.2013r.

  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.

  Zebranie Członków Komitetu w dniu 9 maja
  ZOSTAŁO ODWOŁANE

  z przyczyn niezależnych od stowarzyszenia.
  Zebranie Członków Komitetu w sprawie wybrania wniosków o dofinansowanie złożonych przez wnioskodawców odbędzie się 13 maja 2013r. o godzinie 12.30. w biurze LGR.

  Opublikowano, dnia 09.05.2013r.

  Walne Zebranie Członków

  Informjemy, iż dnia 13 maja o godzinie 16.00 w pierwszym terminie (o godzinie 16.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolna 1 (budynek Centrum Kultury) odbędzie się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp".

  Program zebrania:
 • uchwała dotycząca zakazu prowadzenia przez Członków organów Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (poza Walnym Zebraniem Członków) odpłatnej działalności lub świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznaną w ramach Osi priorytetowej 4.
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012
 • sprawozdanie Zarządu za rok 2012
 • sprawozdanie Komitetu za rok 2012
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"
 • uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

  Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.

  Opublikowano, dnia 30.04.2013r.

  Robocze spotkanie ekspertów

  6 kwietnia b.r. na terenie SGGW w Warszawie odbyło się spotkanie dziewięciu ekspertów opracowujących Strategię KARP 2020. Podczas wielogodzinnego spotkania podsumowano trwający od 9 października 2012r. do 5 kwietnia 2013r. etap tworzenia strategii z udziałem rybaków (spotkania, konsultacje, ankiety, aktywna strona internetowa). Eksperci wysoko ocenili propozycje, uwagi i opinie rybaków. Omówili także harmonogram dalszych prac, warunkujących zakończenie i prezentację Strategii Karp 2020 w czerwcu b.r. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel LGR Świętokrzyski Karp (lider projektu).
  Opublikowano, dnia 8.04.2013r.

  KOMUNIKAT DO RYBAKÓW

  Szanowni Rybacy!
  Informuję, że dnia 21 marca 2013 roku na stronie Strategii Karp 2020
  (w zakładce konsultacje) Eksperci przedstawili roboczą wersję Strategii Karp 2020.
  Do dnia 5 kwietnia 2013 roku oczekują na Państwa opinie, uwagi dotyczące przedstawionego materiału.

  Wacław Szczoczarz - Prezes "LGR Świętokrzyski Karp"

  Opublikowano, dnia 22.03.2013r.

  II Spotkanie sektora rybackiego ze specjalistami
  "Karp 2020"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" 19 lutego 2013r. zorganizowało spotkanie sektora rybackiego ze specjalistami opracowującymi dokument KARP 2020. Spotkanie miało charakter roboczy i służyło do wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem w zakresach stanowiących tematy opracowania. W spotkaniu uczestniczyli rybacy z terenu LGR Świętokrzyski Karp, Puszczy Sandomierskiej, Starzawy oraz Doliny Sanny.
  Przedsięwzięcie tworzone jest ze środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach współpracy pomiędzy dwunastoma LGRami.
  Opublikowano, dnia 28.02.2013r.

  Posiedzenie Komitetu LGR
  04 luty 2013

  Ostateczne listy rankingowe z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Opublikowano, dnia 04.02.2013r.


  Posiedzenie Komitetu LGR
  22 stycznia 2013

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Opublikowano, dnia 22.01.2013r.

  Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym w zakładce Wniosek o dofinansowanie. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.

  Nabór na pracownika "LGR Świętokrzyski Karp"
  Informujemy, że na stanowisko Księgowy została wybrana oferta Pani Krystyny Świątkowskiej. Pozostałym osobom serdecznie dziękujemy.

  Opublikowano, dnia 17.01.2013r.

  NABÓR WNIOSKÓW
  18 Luty - 18 Kwietnia 2013

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactw" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
  od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia 18 kwietnia 2013 roku.
 • lit. a - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 812 612,50 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 812 612,50 zł
 • lit. b - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 946 800,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 946 800,00 zł
 • lit. c - Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 1 841 344,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 1 841 344,00 zł
 • lit. d - Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 523 737,91 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 523 737,91 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

  Opublikowano, dnia 09.01.2013r.


  2012 Rok  Spotkanie sektora rybackiego ze specjalistami
  "Karp 2020"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" 29 listopada 2012r. zorganizowało spotkanie sektora rybackiego ze specjalistami opracowującymi dokument KARP 2020. Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Z Państwa udziałem zostanie opracowany dokument podejmujący analizę problematyki rybactwa śródlądowego na terenie południowej Polski.
  Tematy omawiane na spotkaniu:
 • Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej
 • Promocja karpia
 • Badania naukowe dot. stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej
 • Zdrowie ryb podukowanych w stawach karpiowych
 • Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej

  Przedsięwzięcie tworzone jest ze środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach współpracy pomiędzy dwunastoma LGRami.
  Opublikowano, dnia 11.12.2012r.

  NABÓR WNIOSKÓW
  19 listopad 2012 - 10 stycznia 2013
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
 • od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 10 stycznia 2013 roku.

  lit. a. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 5 612 853,00 zł
  - sektor publiczny: 5 612 853,00 zł
  lit. b. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 900 000,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 900 000,00 zł
  lit. c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 2 000 000,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny: 2 000 000,00zł
  lit. d. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 538 237,00 zł
  - sektor publiczny: 538 237,00 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel./fax. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Opublikowano, dnia 18.10.2012r.

  Spotkanie inauguracyjne przedsięwzięcia "Karp 2020"

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy miedzyregionalnej i międzynarodowej" zorganizowało spotkanie inauguracyjne przedsięwzięcia "Karp 2020" w dniach 9-10 pażdziernika 2012 w Rytwianach. Na szkolenie przybyło 12 współpracujących ze sobą LGRów oraz 9 ekspertów. Przedsięwzięcie "Karp 2020" to analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Dokument będzie zawierał dziewięć bloków tematycznych, dotyczących rybactwa śródlądowego, opracowanych przez wykonawców -ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. LGR-y współfinansujące zadanie będą brać udział w zebraniu danych do projektu.

  Opublikowano, dnia 17.10.2012r.

  Ewaluacja i monitoring oraz zarządzanie projektem

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy miedzyregionalnej i międzynarodowej" zorganizowało spotkanie szkoleniowe pn. "Ewaluacja i monitoring oraz zarządzanie projektem" w dniach 25-26 września 2012 w Rytwianach. Na szkolenie przybyło 12 współpracujących ze sobą LGRów. Szkolenie poprawdził Pan Cezary Przybył z firmy Agrotec.

  Opublikowano, dnia 17.10.2012r.

  Szkolenie dla rybaków

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zorganizowało spotkanie szkoleniowe dotyczące rybactwa śródlądowego
  Spotkania odbyło się w dniu 18 września 2012r. w budynku Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach przy ul. Szkolna 1 w godzinach 10.00-15.00

  Tematyka szkolenia:
 • Problematyka wodnośrodowiskowa na stawach hodowlanych - dr Andrzej Lirski
 • Żywienie ryb - dr hab. Małgrzata Wożniak

  Opublikowano, dnia 17.10.2012r.

  Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Informujemy, iż dnia 10 sierpnia 2012 roku o godzienie 16.00 w pierwszym terminie (o godz. 16.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". Bardzo prosimy o przybycie.

  Program zebrania:
  - uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w pkt. 9 Kryteria do oceny operacji


  Rytwiański Karp 2012!!!

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Rytwiański Karp" odbyło się w dniu
  1 lipca 2012 roku w miejscowości Rytwiany.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" uczestniczyło w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym. Podczas trwania imprezy dzieci brały udział w zawodach wędkarskich w dwóch kategoriach: od 8-12 lat i 12-16 lat. Zwycięzcy pierwszych pięciu miejsc dostali nagrody w postaci wędek, kołowrotków, skrzynek, stolikoplecaków, podpieraków oraz gadżetów LGR.


  Jubileusz 20lecia LO
  w Zespole Szkół w Osieku

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Jubileusz 20lecia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkoł im. Jana Pawła II w Osieku" odbyło się w dniu 9 czerwca 2012 roku w miejscowości Osiek.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" uczestniczyło w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym, w którym brała udział młodzież wystawiając inscenizację komediowego utworu dramatycznego Aleksandra Fredry "śluby panieńskie". Dla młodych aktorów zostały przewidziane bilety do kina w Połańcau.


  Rajd rowerowy Połaniec - Rytwiany

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Rajd Rowerowy" odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 roku w miejscowości Rytwiany.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zorganizowało wydarzenie kulturalno-promocyjne, w którym brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Połańcu. Rajdowcy mieli za zadanie dojechać na stawy do Rytwian, gdzie nasze stowarzyszenie zorganizowało grilla oraz łowienie rybek.


  Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Festiwal Kultury Dziecięcej" odbyło się w dniu 3 czerwca 2012 roku w miejscowości Pacanów.
  Wydarzenie to zostało zrealizowane za pomocą środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności"Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" uczestniczyło w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym. Stowarzyszenie LGR przygotowało własne stoisko gdzie udzielało informacje na temat dofiansowania oraz rozdawało gadżety.


  Zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze

  Informujemy, iż dnia 13 czerwca 2012 roku o godzienie 16.00 w pierwszym terminie (o godz. 16.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". Bardzo prosimy o przybycie. Z dokumentami dot. Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczego można zapoznać się w biurze LGR Świętokrzyski Karp od dnia 6.06.2012r.

  Program zebrania:
  - uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"
  - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  - sprawozdanie Komitetu
  - sprawozdanie Zarządu
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu "LGR Świętokrzyski Karp"
  - uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

  Zapytania ofertowe unieważnione

  Zarząd Stowarzyszenia "LGR ŚWiętokrzyskiego Karp" informuje, że w dniu 25.06.2012 roku zostały unieważnione poniższe zapytania ofertowe na realizację bloków tematycznych "Karp 2020".

  Zapytanie ofertowe bloku tematycznego dot. Karp 2020:  Dzień Dziecka - Gnojno

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka" odbyło się w dniu 1 czerwca 2012 roku w miejscowości Gnojno. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wraz z Gimnazjum współorganizowało wydarzenie kulturalno-promocyjne. Podczas trwania imprezy uczniowie brali udział w zawodach, dziewczyni w siatkówkę, natomiast chłopcy w piłkę nożną. Zwycięzcy pierwszych trzecich miejsc dostali drobne nagrody w postaci pendrive, kalkulatora, piórnika oraz gadżetów LGR.


  Dzień Dziecka - Wiślica

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka" odbyło się w dniu 1 czerwca 2012 roku w miejscowości Wiślica. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wraz z Gimnazjum współorganizowało wydarzenie kulturalno - promocyjne.Uczniowie występowali w przedstawieniu przeciwko nałogom. Zwycięzcy najciekawszego przedstawienia dostali drobne nagrody w postaci sprzętu sportowego tj. piłek, badmintona, paletek do ping ponga itp.


  Wyjazd studyjny na Węgry I
  14-17 maj 2012r.

  W dniach 14-17 maj 2012 r. pierwsza grupa 10 osób z ramienia "LGR Świętokrzyski Karp" uczestniczyła w wyjezdzie studyjnym na Węgry. Wyjazd został zorganizowany w ramach środka 4.2 "Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa". Liderem zadania było Stowarzyszenie LGR "Bielska Kraina", natomiast uczestniczyły w nim osoby z Lokalnych Grup Rybackich obszaru Polski Południowej.
  Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń związanych z gospodarką rybacką w Polsce i na Węgrzech oraz integracja osób związanych ze środowiskiem rybackim z terenu Polski Południowej. Grupa uczestniczyła w konferencji rybackiej w Instytucie Rybactwa i Akwakultury w Szarvas, gdzie omówiono systemy hodowli ryb w zamkniętych obiegach wody i stawach oraz specyfikę wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego 2007-2013 na Węgrzech. Po zakończeniu konferencji grupa zwiedziła Instytut, w tym obiekt produkcji suma afrykańskiego oraz zakład produkujący paszę dla ryb.
  Grupa zwiedziła gospodarstwa rybackie w Szeged i Borbely Gyula w Jaszkiser, gdzie wymieniono doświadczenia związane z gospodarowaniem na terenach chronionych. Zapoznano się także ze specyfiką stawowych układów recylkulacyjnych oraz hodowlę ryby morskiej baramundi. W programie znalazło się również zwiedzanie starych stawów w Tata oraz miast: Budapeszt, Eger, Jaszapati.


  12 Międzynarodowe Targi Turystyki
  "W stronę słońca" w Opolu

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy miedzyregionalnej i międzynarodowej" wzięło udział w Targach Turystyki "W stronę słońca", które odbywają się co roku w Opolu. Na naszym stoisku prezentowały się wszystkie LGR z województwa świętokrzyskiego. Na stoisku promowaliśmy obszar objęty LSROR, rozdawaliśmy ulotki, gadżety, a także braliśmy udział w licznych konkursach. Stoisko odwiedził znany celebryta Conrado Moreno, który również prowadził imprezę.


  Posiedzenie Komitetu LGR
  10 maj 2012
  Ostateczna Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce!

  Stowarzyszenie "LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki" w ramach projektu współpracy zorganizowało spotkanie szkoleniowe "Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce"
  Spotkania odbyło się w dniach 7-8 maj 2012r. w Rytwianach. Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników biur z dwunastu LGRów w celu lepszego zapoznania się w praktykach rybackich. Część teoretyczna została omówiona w pierwszy dzień szkolenia przez dr Andrzeja Lirskiego, natomiast część praktyczna przedstawiona została na Gospodarstwie Rybackim Rytwiany Wacława Szczoczarza.


  Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb!

  Stowarzyszenie "LGR Żabi Kraj" zorganizowało w ramach projektu współpracy spotkanie szkoleniowe dla rybaków "Sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb"
  Spotkania odbyło się w dniu 26 kwietnia 2012r. w PAN w Gołyszu. Szkolenie zostało zorganizowane dla rybaków z dwunastu LGRów, gdzie omówiono:
 • "Produkty rybołówstwa - sprzedaż bezpośrednia czy działalność marginalna lokalna i ograniczona? Produkcja i sprzedaż w świetle obowiązujących zasad weterynaryjnych"
 • "Transport oraz dobre prakatyki higieniczne i produkcyjne"

  IV Międzynarodowe Targi Turystyki i Agroturystyki Wiejskiej Agrotravel 2012

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w Targach, które odbywają sie co roku w Kielcach. Na swoim stoisku prezentowaliśmy wyroby okolicznych producentów świeczek, wikliny, decoupage a także odbywały się u nas pokazy carvingu. Nasze stoisko odwiedzili m.in. przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa z MRiRW, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego a także wielu innych gości.


  Pierwsze szkolenie ze Współpracy za nami!

  Stowarzyszenie "LGR Żabi Kraj" zorganizowało pierwsze spotkanie szkoleniowe "Organizacje pozarządowe w praktyce"
  Spotkania odbyło się w dniach 3-4 kwietnia 2012r. w Ochabach Małych k. Skoczowa. Szkolenie zostało zorganizowane dla dwunastu LGRów, gdzie wymieniliśmy poglądy, a także nurtujące nas problemy.


  Szkolenie dla rybaków

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zorganizowało spotkanie szkoleniowe dotyczące rybactwa śródlądowego
  Spotkania odbyło się w dniu 16 marca 2012r. w budynku Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach przy ul. Szkolna 1 w godzinach 11.00-15.00

  Tematyka szkolenia:
 • Księga stawowa oraz sprawozdawczość - dr Mirosław Cieśla
 • Dobre praktyki weterynaryjne w gospodarstwie rybackim - dr Jan Żelazny

  Materiały dr Jana Żelaznego znajdują się do pobrania w zakładce "Dla członków stowarzyszenia"

  Listy rankingowe
  z Posiedzenie Komitetu LGR

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

  Szkolenia dla beneficjentów

  Harmonogram szkoleń dla beneficjentów w ramach środka 4.1 Rozwoj obszarów zależnych od rybactwa w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
  Nabór na nowe działania:

 • 6.03.2012 - godz. 10.00 Urząd Gminy w Szydłowie
 • 6.03.2012 - godz. 13.00 Urząd Gminy w Rakowie
 • 7.03.2012 - godz. 10.00 Urząd Gminy w Gnojnie
 • 7.03.2012 - godz. 13.00 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
 • 8.03.2012 - godz. 10.00 OSP Wiślica

 • 23.01.2012 - godz. 10.00 Urząd Miasta i Gminy Połaniec
 • 23.01.2012 - godz. 13.00 Urząd Gminy w Oleśnicy
 • 24.01.2012 - godz. 10.00 Urząd Gminy Rytwiany
 • 24.01.2012 - godz. 13.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Osiek
 • 26.01.2012 - godz. 10.00 Urząd Gminy Pacanów
 • 26.01.2012 - godz. 13.00 Urząd Gminy Stopnica

  Zdjęcia z przeprowadzonych szkoleń

  NABÓR WNIOSKÓW
  17 Luty - 16 Kwiecień
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
 • od dnia 17 lutego 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku.

  lit. c. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - 58 496,40 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny: 58 496,40 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel./fax. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl


  2011 Rok  Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

  "LGR Świętokrzyski Karp" ogłosiła konkurs plastyczny w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Gnojnie oraz w Osieku. Wszystkie nadesłane prace były piękne, ale niestety jury konkursu musiało wybrać trzy najlepsze prace.
  W Gimnazjum w Gnojnie zwycięzcą konkursu została Angelika Skuza. Otrzymała nagrodę główną w postaci książki, długopisu oraz gadżetów LGR. Pozostali uczestnicy także zostali nagrodzeni.
  W Gimnazjum w Osieku zwycięzcą konkursu została Sylwia Dziewiątak. Otrzymała nagrodę w postaci książki, długopisu oraz gadżetów LGR. Pozostali uczestnicy także zostali nagrodzeni.
  W Szkole Podstawowej w Osieku zwycięzcą konkursu została Natalia Walczyk. Otrzymała nagrodę główną w postaci książki, długopisu oraz gadżetów LGR. Pozostali uczestnicy także zostali nagrodzeni.
  Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku.


  Rytwiański Karp Wędzony

  "LGR Świętokrzyski Karp" może się pochwalić, iż Rytwiański Karp Wędzony z Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany zajął II miejsc w konkursie "Świąteczna Ryba Na Świętokrzyskim Stole" organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
  Więcej informacji na stronie:
  Radia Kielce


  Mikołajki w Rytwianach

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Mikołajki 2011" odbyło się w dniu 6 grudnia 2011 roku w miejscowości Rytwiany. Stowarzyszenie LGR wraz z Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej współorganizowało wydarzenie kulturalno-promocyjne. W czasie trwania imprezy odbywały się występy artystyczne przeznaczone dla dzieci, a także zostały rozdane prezenty przez Świętego Mikołaja. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło swoją reklamę w postaci roll upów, balonów oraz reklamówek, w których były prezenty.


  Posiedzenie Komitetu LGR z 7 grudnia 2011
  Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor gospodarczy i społeczny
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor gospodarczy i społeczny

  DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW
  30 Grudzień - 1 Luty
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
 • od dnia 30 grudnia 2011 roku do dnia 1 lutego 2011 roku.

  lit. a. Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 364 451,04 zł:
  - sektor publiczny - 308 812,54 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny - 55 638,50 zł

  lit. b. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 117 051,00 zł - sektor gospodarczy i społeczny - 117 051,00 zł

 • od dnia 17 lutego 2012 roku do dnia 16 kwietnia 2012 roku.

  lit. a. Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 2 243 725,00 zł:
  - sektor gospodarczy i społeczny - 2 243 725,00 zł
  lit. d. Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 537 521,00 zł
  - sektor gospodarczy i społeczny: 537 521,00 zł

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel./fax. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Warsztaty dla młodzieży

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach swojego działania organizuje warsztaty dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Dotychczas zorganizowaliśmy już 12 warsztatów na terenie LSROR. Warsztaty odbywały się w Busku-Zdroju, Gnojnie, Osieku, Oleśnicy, Pacanowie, Połańcu, Rytwianach, Rakowie, Stopnicy, Szydłowie oraz w Wiślicy. Szkolenie prowadziła profesjonalna firma Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z Sandomierza.


  Szkolenie dla Członków Zarządu oraz Komitetu

  Zapraszamy Członków Zarządu oraz Członków Komitetu na szkolenie pt. "Fundusze unijne - pozyskiwanie i rozliczanie", które odbędzie się 15 listopada b.r. w godzinach 8.00-12.00.
  Zapraszamy!


  Posiedzenie Komitetu LGR
  Ostateczna Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

  Dni Oleśnicy

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dni Oleśnicy 2011" odbyło się w dniu 22-23 pażdziernika 2011 roku w miejscowości Oleśnica. Stowarzyszenie LGR wzięło udział w czasie trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego 23 pażdziernika 2011 roku, na Hali sportowej. W czasie trwania wydarzenia odbywały się występy artystyczne zespołów, pokazy wyrobu garncarstwa oraz wystawy. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło stoisko, na którym częstowało gości wędzonym karpiem zakupionym od gospodarstwa rybackiego z terenu LSROR.


  Turniej Rycerski w Szydłowie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym 1 pażdziernika 2011 roku w uroczystości "Turniej Rycerski", które odbyło się w ruinach zamku w Szydłowie. Uroczystość rozpoczęła się pokazami walk rycerskich - inscenizacją bitwy pod Płowcami. W trakcie uroczystości na stoisku LGR pracownicy przeprowadzili konkurs dla dzieci z nagrodami. Stoisko "LGR Świętokrzyski Karp" odwiedziło ok.200 osób, którym rozdano materiały promocyjne. Wydarzenie zakończyło koncertem pod gołym niebem.


  Dzień św. Tekli w Rakowie

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym 25 września 2011 roku w uroczystości "Dzień św. Tekli", które odbyło się na rynku w Rakowie. Uroczystość rozpoczęła Pani Wójt przywitaniem gości. W trakcie uroczystości na stoisku LGR pracownicy rozdawali dzieciom książki "Pan Karp kontra Czarny Ptak". Stoisko "LGR Świętokrzyski Karp" odwiedziło ok.200 osób, którym rozdano materiały promocyjne. Wydarzenie rozpoczęło się pokazami rycerskimi, a zakończyło koncertem pod gołym niebem.


  Dni Kultury Połanieckiej

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp wzięło udział w pierwszym dniu trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego 16 września 2011 roku w uroczystości "Dni Kultury Połanieckiej" "Tacy byliśmy … lata 80", które odbyło się na sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu o godzinie 10.00. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor CKiS w Połańcu przywitaniem uczniów w raz z gronem pedagogicznym. Część widowiskową przedstawiła młodzież gimnazjalna od występu "TEN WASZ ŚWIAT"- nawiązujący do ostatniej dekady ustroju komunistycznego w Polsce.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" rozdało materiały promocyjne dla młodych artystów w postaci koszulek oraz smyczy z logo. Również zakupiło nagrody dla uczestników przedstawienia w postaci podwójnych biletów do kina "IMPRESJA" w Połańcu na dowolnie wybrany seans filmowy.


  MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  w Rytwianach

  6 września 2011 roku "LGR Świętokrzyski Karp" działając w porozumieniu z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla sąsiadujących Lokalnych Grup Rybackich. Na szkolenie przybyli przedstawiciele ościennych województw z Urzędów Marszałkowskich oraz LGR. Uczestnicy spotkania skupili się głównie nad tematyką nowelizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 15 pażdziernika 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4.


  NOWY NABÓR WNIOSKÓW
  NOWE DZIAŁANIA
  22 Wrzesień - 21 Listopad
  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  I. Termin składania wniosków:
 • od dnia 22 września 2011 roku do dnia 21 listopada 2011 roku.

  II. Miejsce składania wniosków:
 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" http://www.swietokrzyskikarp.pl
 • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1.,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1:
 • lit. b Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  - sektor gospodarczy i społeczny: 461 700,00 zł
 • lit. c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  - sektor gospodarczy i społeczny: 960 336,00 zł

  V. Dodatkowe informacje
  Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel./fax. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Szkolenia dla beneficjentów

  Harmonogram szkoleń dla beneficjentów w ramach środka 4.1 Rozwoj obszarów zależnych od rybactwa w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
  Nabór na nowe działania:
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 • 18.08.2011 - godz. 10.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Osiek
 • 18.08.2011 - godz. 13.00 Urząd Miasta i Gminy Połaniec
 • 19.08.2011 - godz. 10.00 Urząd Gminy w Oleśnicy
 • 19.08.2011 - godz. 13.00 Urząd Gminy Rytwiany
 • 22.08.2011 - godz. 10.00 Urząd Gminy Pacanów
 • 22.08.2011 - godz. 13.00 Urząd Gminy Stopnica
 • 23.08.2011 - godz. 10.00 Budynek OSP Wiślica
 • 29.08.2011 - godz. 10.00 Urząd Gminy Szydłów
 • 29.08.2011 - godz. 12.00 Urząd Gminy Gnojno
 • 31.08.2011 - godz. 10.00 Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój

  Dożynki Gminne w Rytwianach

  W dniu 28 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym pt. "Dni Województwa Świętokrzyskiego - Dożynki Gminne", która miała miejsce w Rytwianach. Stowarzyszenie przygotowało własne stoisko promocyjne w postaci namiotu z logo "LGR Świętokrzyski Karp". Dekoracje namiotu stanowiły rośliny występujące w okolicach stawów i rzek. Uzupełnienie dekoracji stanowił baner i baloniki z logo stowarzyszenia. W trakcie uroczystości dożynkowych na stoisku LGR pracownicy rozdawali dzieciom książku "Pan Karp kontra Czarny Ptak". Dekoracje przy scenie zostały zakupione przez LGR Świętokrzyski Karp. Stoisko "LGR Świętokrzyski Karp" odwiedziło ok.500 osób, którym rozdano materiały promocyjne. Wydarzenie rozpoczęło się korowodem, a zakończyło zabawą taneczną pod gołym niebem.


  Dożynki Gminne w Busku-Zdroju

  W dniu 21 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym pt. "Dożynki Gminne", która miała miejsce w Busku-Zdroju. Stowarzyszenie przygotowało własne stoisko promocyjne w postaci namiotu z logo "LGR Świętokrzyski Karp". Dekoracje namiotu stanowiły rośliny występujące w okolicach stawów i rzek. Uzupełnienie dekoracji stanowił baner i baloniki z logo stowarzyszenia. W trakcie uroczystości dożynkowych na stoisku LGR przygotowano degustację wędzonego karpia z Gospodarstwa Rybackiego Wójcza. Stoisko "LGR Świętokrzyski Karp" odwiedziło ok.500 osób, którym rozdano materiały promocyjne. Wydarzenie rozpoczęło się korowodem, a zakończyło koncertem zespołu "Tamarysze"


  SPOTKANIE W RAMACH "STRATEGII KARP 2020"

  28-29 lipca 2011 Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zorganizowało spotkanie w Pustelnii Złotego Lasu w Rytwianach dot. Strategii Karp 2020 w ramach Wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Zebrani goście dyskutowali na temat założeń i zadań projektu. Uczestnikami spotkania byli profesorowie, doktorzy, a także specjaliści z dziedziny rybactwa oraz przedstawiciele z zaproszonych Lokalnych Grup Rybackich.


  "LGR Świętokrzyski Karp" na "Runie leśnym" w Gminie Rytwiany

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Runo Leśne" odbyło się w dniu 31 lipca 2011 roku w miejscowości Strzegom (gmina Rytwiany). Stowarzyszenie LGR wzięło udział w wydarzeniu kulturalno-promocyjnym.
  Wśród licznych konkursów w programie imprezy, odbył się quiz pt. "Wiedza o Lokalnej Grupie Rybackiej, Unii Europejskiej, gminie Rytwiany oraz przyrodzie" przygotowany przez pracowników biura Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" dla młodzieży w wieku gimnazjalnym (11-14 lat). Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 zawodników. Każdy z graczy otrzymał 5 pytań.
  Pierwsze miejsce - przypadło Michałowi Linowskiemu.
  Trzech zawodników uzyskało taką samą ilość punktów, o drugie miejsce rozegrano dogrywkę, zadając dodatkowe 6 pytań quizu.
  Drugie miejsce zdobyła Karolina Linowska.
  Trzecie miejsce ex aequo zdobyli Łukasz Domagała, Kamil Rogala oraz Wojciech Kwiecień.
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zakupiło i przyznało następujące nagrody:
  za zajęcie I miejsca - mp3 4GB
  za zajecie II miejsca - mp3 4GB
  za zajęcie III miejsca - mp3 2GB
  Oprócz naszego konkursu odbywały się także występy artystyczne dla dzieci i młodzieży z sekcji tanecznej, teatralnej oraz muzycznej. Bardzo duże zainteresowanie przyciągnał program artystyczny pt. "Rubinowy książę". Odbyły się także konkursy kulinarne oraz wiele innych atrakcji. Na zakończenie dnia odbył się występ Leszka Wiklaka oraz dyskoteka pod gołym niebem.


  Kampania "Jedz ryby w świętokrzyskiem"

  W dniu 22 lipca 2011 roku Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wzięło udział w kampanii promocyjnej pt. "Jedz ryby w świętokrzyskiem", która miała miejsce w Kielcach na Placu Artystów. Happening miał na celu promowanie spożycia ryb, ich walorów dietetycznych i smakowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarstwa Rybackie z Rytwian i z Górek, Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp oraz restauracje oferujące w swych menu dania rybne. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło stoisko, na którym oferowało wędzonego karpia z Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany. Pod naszym namiotem można było również zobaczyć film pt. "Dolina karpia". Prezes stowarzyszenia Pan Wacław Szczoczarz wygłosił przemówienie dotyczące produkcji karpia i jego walorów smakowych. Stoisko odwiedziła Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba. I mimo, iż pogoda nie sprzyjała, wszyscy wykazali się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza degustacją ryb.


  "Jedz ryby w świętokrzyskiem"

  W dniu 22 lipca 2011r. na Placu Artystów w Kielcach "LGR Świętokrzyski Karp" będzie brał udział w kampanii "Jedz ryby w świętokrzyskiem", która ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat zdrowotnych aspektów spożywania ryb.
  Gospodarstwa Rybackie z terenu LGR, które chciałyby się zaprezentować w kampanii prosimy o kontakt z biurem LGR do dnia 20 lipca 2011r. ZAPRASZAMY!

  "Strategia.karp2020 - Zaproszenie do dyskusji oraz współpracy"

  W dniu 6 czerwca 2011 roku w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące opracowania "Strategii na rzecz stawowej gospodarki karpiowej" zwanej dalej "Strategią".
  List intencyjny, będący wyrazem zaniepokojenia sytuacją w karpiarstwie, w sprawie konieczności wypracowania "Strategii", wystosował wiosną 2011 roku zespół, składający się z osób o uznanym w środowisku rybackim autorytecie, w składzie: prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Zygmunt Okoniewski, dr Jan Żelazny. Jednocześnie autorzy listu zaprosili szerokie grono osób z wielu instytucji organizacji rybackich, w tym z nowopowstałych Lokalnych Grup Rybackich, ścisłe związanych ze stawową gospodarką karpiową, do wzięcia udziału w opracowaniu Strategii.

  Szkolenia dla beneficjentów

  Harmonogram szkoleń dla beneficjentów w ramach środka 4.1 Rozwoj obszarów zależnych od rybactwa w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

 • 14.06.2011 - godz. 12.00 Urząd Miasta i Gminy Połaniec
 • 15.06.2011 - godz. 14.00 Urząd Gminy Rytwiany
 • 16.06.2011 - godz. 10.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Osiek
 • 16.06.2011 - godz. 14.00 Urząd Gminy w Oleśnicy
 • 17.06.2011 - godz. 09.00 Urząd Gminy w Pacanowie
 • 17.06.2011 - godz. 14.00 Urząd Gminy w Stopnicy
 • 20.06.2011 - godz. 10.00 Budynek OSP w Wiślicy
 • 20.06.2011 - godz. 14.00 Urząd Gminy Gnojno
 • 21.06.2011 - godz. 10.00 Urząd Gminy Szydłów
 • 21.06.2011 - godz. 14.00 Urząd Gminy Raków
 • 24.06.2011 - godz. 10.00 Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój

  Zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze

  Informujemy, iż dnia 13 czerwca 2011 roku o godzienie 10.00 w pierwszym terminie (o godz. 10.15 w drugim terminie) w Rytwianach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp".

  Program zebrania:
  - uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"
  - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu "LGR Świętokrzyski Karp"

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" (LGR) w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  "LGR Świętokrzyski Karp" na Pikniku Rodzinnym w Gminie Gnojno

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Piknik rodzinny" odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 roku w miejscowości Janowice-Raczyckie (gmina Gnojno). Stowarzyszenie LGR wzięło udział w czasie trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego.

  12 czerwca 2011 roku, na placu rekracyjno-sportowym, odbył się pierwszy w Gminie Gnojno "Piknik Rodzinny". W czasie trwania wydarzenia odbywały się występy artystyczne zespołów, pokazy kung-fu, a także konkursy dla dzieci. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło stoisko i organizowało konkurs dla dzieci. Najmłodsi łowili plastikowe rybki na wędkę magnetyczną. Stowarzyszenie zakupiło drobne nagrody z okazji dnia dziecka dla uczestników tj. puzzle. Na koniec "Pikniku rodzinnego" odbyła się zabawa taneczna pod gołym niebem.  "LGR Świętokrzyski Karp" na Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Festiwalu Kultury Dziecięcej" odbyło się w dniach 4-5 czerwca 2011 roku w miejscowości Pacanów (gmina Pacanów). Stowarzyszenie LGR wzięło udział w drugim dniu trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego.

  W dniu 5 czerwca 2011 roku, na stadionie sportowym w Pacanowie, odbył się Festiwal Kultury Dziecięcej. W czasie trwania wydarzenia odbywały się występy artystyczne zespołów tanecznych i muzycznych, czytanie bajek przez znanych aktorów (m.in.: Magdalena Walach, Katarzyna Maciąg, Dorota Segda, Anna Radwan, Bogdan Brzyski, Paweł Okraska, Anna Polony), a także odbywały się konkursy dla dzieci. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło stoisko i organizowało konkurs dla dzieci. Najmłodsi łowili plastikowe rybki na wędkę magnetyczną. Stowarzyszenie zakupiło drobne nagrody z okazji dnia dziecka dla uczestników tj. zabawki, typu laleczki, klocki lego, samochodziki itp.  "LGR Świętokrzyski Karp" na Majówce Stopnickiej

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Majówka Stopnicka" odbyło się w dniach 28-29 maja 2011 roku w miejscowości Stopnica (gmina Stopnica). Stowarzyszenie LGR wzięło udział w drugim dniu trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego (29 maj 2011 rok).

  Wśród licznych konkursów w programie imprezy, odbył się quiz pt. "Wiedza o Lokalnej Grupie Rybackiej, Unii Europejskiej, gminie Stopnicy oraz przyrodzie" przygotowany przez pracowników biura Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" dla młodzieży w wieku gimnazjalnym (13-15 lat). Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 zawodników. Każdy z graczy otrzymał 5 pytań.
  Pierwsze miejsce - 5 punktów przypadło Łukaszowi Olszowy.
  Trzech zawodników uzyskało po 4 punkty. O drugie miejsce rozegrano dogrywkę, zadając dodatkowe 6 pytań quizu.
  Drugie miejsce zdobył Paweł Łuksik (2 pkt).
  Trzecie miejsce ex aequo zdobyli Karolina Szcześniak
  i Karol Opałka (po 1 pkt).
  Czwarte miejsce zdobył Andrzej Kobuz (3 pkt).
  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zakupiło i przyznało następujące nagrody:
  za zajęcie I miejsca - głośniki komputerowe i pendrive
  za zajecie II miejsca - kamera internetowa i pendrive
  za zajęcie III miejsca - gra planszowa i pendrive
  za zajęcie IV miejsca - gra planszowa i pendrive
  "Majówkę Stopnicką" uświetnił występ kapeli muzycznej "Nadwiślanie". Zebranych gości przyciągnął show fakira Slavio. Imprezę zakończył występ zespołu "Jorgusie" oraz dyskoteka z pokazem laserowym.  "LGR Świętokrzyski Karp" na DNIACH POŁAŃCA

  Wydarzenie kulturalno-promocyjne "Dni Połańca" odbyło się w dniach 6-8 maj 2011 roku w miejscowości Połaniec (gmina Połaniec).

  Stowarzyszenie LGR wzięło udział w dwóch pierwszych dniach trwania wydarzenia kulturalno-promocyjnego. W dniu 6 maja 2011 roku odbył "XX Bieg Kościuszkowski". Bieg jak co roku został zorganizowany z okazji święta Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu. Organizatorami biegu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu oraz Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp". W zawodach wzięło udział 230 uczniów, w wieku 6 - 13 lat (klasy 0-VI). Bieg rozpoczął się o godzinie 10.30 a zakończył o godzinie 13.00. Trasa biegu odbywała się z Kopca Koścuszki (młodsze dzieci rozpoczynały bieg spod pływalni "Delfin" przy ul. Witosa - dystans 800 m) ulicami Mielecką, Madalińskiego na dystansie 1500 m. Zawodnicy kończyli bieg na mecie przy szkole podstawowej. Porządku biegu pilnowali nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu oraz funkcjonariusze Policji. Bieg cieszył się olbrzymią popularnością. Uczniowie, którzy nie brali udziału w rywalizacji, wraz z nauczycielami i rodzicami kibicowali na trasie biegu. Ogółem, w wydarzeniu wzięło udział około 800 osób. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" zakupiło nagrody dla uczestników "XX Biegu Kościuszkowskiego" - 14 sztuk pucharów. Puchary zostały rozdane za zajecie I miejsc w każdej z grup wiekowych dla dziewczynek i chłopców. Uroczystość rozdania nagród uświetnił występ dziewcząt z sekcji gimnastyczno-artystycznej, działającej przy UKS "Olimpek".
  W dniu 7 maja 2011 roku, na placu przy muszli koncertowej w Połańcu, odbył się Majowy Jarmark Połaniecki. W czasie trwania wydarzenia odbywały się występy artystyczne zespołów muzycznych i kabaretów. Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" wystawiło stoisko i organizowało konkurs dla dzieci. Najmłodsi łowili plastikowe rybki na wędkę magnetyczną. Stowarzyszenie zakupiło drobne nagrody dla uczestników tj. długopisy, kredki, notesy, bierki, itp.  W dniach 15-17.04.2011 r w Kielcach odbyły się III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL 2011".

  Przy naszym stoisku zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa promujące Gminy z obszaru objętego LSROR, a także ulotki z przepisami kulinarnymi, ulotki z opisem zabytków, a wśród dzieci gadżety: balony i daszki. Zwiedzający, którzy zatrzymywali się przy naszym stoisku mieli możliwość uzyskania informacji na temat LGR "Świętokrzyski Karp".

  Tegoroczne targi w Kielcach były spotkaniem wszystkich polskich regionów: Dolnego śląska, Małopolski, Mazowsza, Mazur, Podkarpacia, Pomorza oraz Wielkopolski. Wszystkie rejony promowały swoją agroturystykę oraz produkty lokalne. Oprócz polskich regionów promowały się także państwa z zagranicy: Węgry, Litwa, Francja, Ukraina, Gruzja.  "lgr świętokrzyski karp" na targach agrotravel w kielcach

  W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. już po raz trzeci odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - Agrotravel 2011.

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" pragnie zaprosić całą społeczność z gmin objętych obszarem LSROR oraz wszystkich zainteresowanych na nasze stoisko!

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp"

  Informujemy, że dnia 29 marca 2011 o godz. 10 w budynku Centrum Kultury w Rytwianach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Program zebrania:

 • zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoj Obszarów Rybackich
 • upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w LSROR

  "lgr świętokrzyski Karp" bierze udział w seminarium informacyjnym dotyczącym POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH.

  W dniu 14.03.2011r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rytwiany/ sala konferencyjna odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami zainteresowanymi aplikowaniem o przyznanie pomocy z Funduszu UE. "LGR Świętokrzyski Karp" zachęca do uczestnictwa w spotkaniu osoby fizyczne, prawne i publiczne zainteresowane ubieganiem się o przyznanie środków finansowych. Zapraszamy!!!

  nowe możliwości finansowe dla rybaków i społeczności
  11 gmin województwa świętokrzyskiego

  W wielu rejonach kraju, gdzie rybactwo stanowi istotną część gospodarki, tradycji i lokalnej kultury, powstają obecnie nowe stowarzyszenia - tzw. Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Szansą na ich działanie i rozwój dają fundusze unijne z IV Osi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W perspektywie następnych 5 lat na działalność wszystkich LGR w kraju z budżetu Skarbu Państwa i Unii Europejskiej przeznaczy się ponad 300 mln. euro.

  Szansę tę chcą wykorzystać również rybacy i społeczności lokalne województwa świętokrzyskiego. Jedną z trzech Lokalnych Grup Rybackich (LGR) naszego województwa jest LGR Świętokrzyski Karp - stowarzyszenie utworzone w oparciu o potencjał rybacki i społeczny 11 gmin południowej części regionu. Należy do niej 5 gmin powiatu buskiego (Busko-Zdrój, Gnojno, Pacanów, Stopnica, Wiślica), 5 gmin powiatu staszowskiego (Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów) i Raków z powiatu kieleckiego.

  Na terenie naszego LGR Świętokrzyski Karp mieszka prawie 100 tys. mieszkańców, a jej osią są znaczące w skali kraju gospodarstwa rybackie ze stawami o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów, gdzie hoduje się łącznie ponad 1000 ton karpia i innych gatunków ryb.