Jak ryba w funduszach. Zarzucamy sieci na dotacje. Przewodnik po osi 4

 1. Założenia Osi Priorytetowej 4

 2. Rozporządzenie z dnia 15 pażdziernika 2009r w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej

 3. Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej

 4. Rozporządzenie z dnia 21 maja 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej 5. Wniosek o dofinansowanie:
 6. Wniosek o dofinansowanie

 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


 8. Załączniki, które dołączamy do Wniosku o dofinansowanie:
 9. Ocena zgodności operacji z LSROR

 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z LSROR LGR

 11. Uproszczony plan biznesowy operacji

 12. Harmonogram


 13. Zdobywamy punkty w konkursie:
 14. Kryteria do oceny operacji


 15. Odwołujemy się od decyzji Komitetu:
 16. Odwołanie od decyzji Komitetu LGR

 17. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej. Wnioskodawcy mają prawo wnieść odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem, na wzorze dostępnym powyżej. Decyduje data złożenia odwołania do Biura LGR.

  Regulamin Komitetu

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE5 MAJA 2014 - 4 CZERWCA 2014

w ramach działań:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  7 STYCZNIA 2014 - 10 LUTY 2014

  w ramach działań:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  16 GRUDNIA 2013 - 16 STYCZNIA 2014

  w ramach działań:
 • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

  - gospodarczy i społeczny  18 PAŻDZIERNIKA 2013 - 18 LISTOPADA 2013

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  sektor gospdoarczy i społeczny

  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

  - sektor publiczny
  - sektor gospodarczy i społeczny  18 LUTY 2013 - 18 KWIETNIA 2013

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  sektor gospdoarczy i społeczny
 • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  sektor gospodarczy i społeczny

  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  19 LISTOPAD 2012 - 10 STYCZEŃ 2013

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  sektor publiczny
 • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
  sektor publiczny

  Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  17 LUTY - 16 KWIECIEŃ 2012

  w ramach działań:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  17 LUTY - 16 KWIECIEŃ 2012

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

  Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  30 GRUDZIEŃ 2011- 1 LUTY 2012

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

  Lista rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  22 WRZESIEŃ - 21 LISTOPAD 2011

  w ramach działań:
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - sektor gospodarczy i społeczny
 • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor gospodarczy i społeczny
  30 CZERWIEC - 26 SIERPIEŃ 2011

  w ramach działań:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej


  Lista Rankingowa

  z operacji:
 • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej